Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Laura Hartman: Tillitsbaserad styrning och ledarskapet för att ersätta New Public Management


Möt Laura Hartman, senior rådgivare och föreläsare med 20-årig erfarenhet från forskning och ledarskap i offentlig sektor. Idag är Laura också ordförande för Tillitsdelegationen, som tillsatts av regeringen för att bedriva försöksverksamheter och föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att utveckla en styrning som går bortom New Public Management och i högre utsträckning baseras på tillit. Genom att skapa dessa bättre förutsättningar ges professionen möjlighet att göra ett högkvalitativt arbete med minskad administrativ börda.

laura_hartmanPå Lean Forum 2017 kommer Laura dela sina erfarenheter från omfattande förändringsarbete i större organisationer och forskning, med konkreta exempel på hur man kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledarskap. Hon kommer att beröra frågor som:

  • Vilket ledarskap krävs för att lyckas med tillitsbaserad styrning?
  • Hur ska vi mäta inom kvalificerade tjänsteverksamheter?
  • Hur hänger tillitsbaserad styrning ihop med systemsyn?
  • Vad kan vi ärligt säga idag om möjligheterna att gå bortom New Public Management?

Laura Hartman är docent i nationalekonomi. Som direktör och del i ledningsgruppen för Försäkringskassan, var hon med om att leda ett omfattande förändringsarbete med syfte att omforma myndighetens processer utifrån medborgarnas behov, snarare än organisationens. Dessförinnan var hon forskningschef på SNS samt forsknings- och utredningschef på Statskontoret.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.