Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Carin Bergendorff från Atlas Copco: Omställning till en mer flexibel produktion – förändring genom ledarna


Atlas Copco är ett av Sveriges mest framgångsrika företag med verksamhet i 180 länder. Carin Bergendorff är produktionschef inom divisionen Underground Rock Excavation, som producerar kundanpassade bergborrmaskiner, gruvlastare och gruvtruckar.

För att kunna möta kundernas föränderliga efterfrågan och krav har de på några år utvecklat en mycket flexibel produktion. Omställningen har inneburit stora förändringar i hårda frågor som fysisk layout, men framförallt en stor kulturförändring som kräver starka ledare och medarbetare som själva driver förbättring.

Carin kommer att dela positiva erfarenheter och dyrköpta lärdomar från denna resa, till exempel:

  • Hur ställer man om produktion till att bli flexibel?
  • Utmaningen men också nyckeln till framgång med att driva förändringen genom ledarna.
  • Det vi tror är rätta vägen visar sig ofta behöva ändras. Hur utövar jag ledarskap med denna insikt?
  • Tålamod är viktigt, men hur länge ska vi ha tålamod med resultat?
  • Hur går vi vidare från en leanresa som är expert- och projektdriven, via ledardriven till medarbetardriven.
  • Hur fortsätter vi förbättringsarbetet samtidigt som vi tar oss an utmaningen att kraftigt öka produktionen?

Carin Bergendorff har lång erfarenhet inom Atlas Copco och har bland annat varit Operations Manager för divisionen Underground Rock Excavation i Nanjing i Kina, med ansvar för produktion, logistik, inköp, utveckling och service.

Carin Bergendorff

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.