Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7. Hur hänger ett lean produktionssystem ihop med Industri 4.0 och digitalisering?


Välkommen till en workshop där du får insikt i Leans betydelse för Industri 4.0 och hur de hänger ihop. Vi tar avstamp i historien fram till det som idag kallas Industri 4.0. Vi kommer att se på vad som ingår i Industri 4.0 som koncept. Tillsammans kommer vi att diskutera och kopplat ihop hur ett lean produktionssystem passar in. Hur ser vi på ett optimalt flöde? Vad är värdeskapande respektive reducering av slöserier, etc?

Workshopen leds av Jonas Pettersson och Stian Henriksen.

Stian Henriksen har lång erfarenhet av Lean förbättringsarbete från olika positioner i Norge och utomlands. Han är tidigare konsult på TPM Team och fabrikschef på Byggmodul. Han var delvis ansvarig för utveckling, utbildning och implementering av Lean i REC i rollen som RBS-direktör. I sin karriär har han varit involverad förbättringsresor i många branscher, bland annat smältverksindustrin, elektronik montering, kemisk industri, livsmedel och fordonsindustrin. Stians specialité är att få företag att lyckas med hjälp av Lean att öka sin konkurrenskraft.

Jonas Pettersson har lång erfarenhet av affärsutveckling från en mängd olika branscher och delar av värdekedjan. Han har arbetat med kontinuerlig förbättring av strukturella och kulturella perspektiv vid AstraZeneca. Som Perfomance director för REC byggde han upp en avdelning för att öka förbättringstakten med Lean och Six Sigma metodik. Avdelningen hade en avgörande betydelse för de goda förbättringsresultat som uppnåddes.

Jonas Pettersson och Stian Henriksen

Jonas Pettersson och Stian Henriksen. Fotograf: Thale Osvik.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.