Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5. Träna experimenterande och lärande på en timma – Toyota Kata Culture


Tänk dig att allt vi gör kan ses som mönster av tänkande och beteenden som vi lärt oss genom våra olika erfarenheter. Tänk dig att forskare har identifierat ett specifikt sådant mönster, som följer ett vetenskapligt förhållningssätt och leder till ökad kreativitet och förmåga att lösa svåra utmaningar. Det mönstret har blivit ett välkänt fenomen inom utvecklingsarbete över hela världen och har av Mike Rother fått namnet Kata. Användningsområdena är oändliga och därför sprids Kata överallt i samhället.

Pia AnhedePå den här sessionen visar Pia Anhede hur du själv kan lära och träna andra att förstå grunderna i Kata på en timme. Spelet börjar med en planeringsfas där deltagarna ska förstå en övergripande utmaning, hur det nuvarande tillståndet ser ut och sedan själva definiera nästa måltillstånd. Därefter följer en fas med handling, där många snabba experiment driver deltagarna närmare måltillståndet.

Spelpedagogiken är så enkel och lysande att spelet används med framgång i allt från större organisationer till skolor där eleverna tränas i vetenskapligt tänkande och kreativt skapande.

Workshopen leds av Pia Anhede från Revere AB. Pia har mer än 20 års erfarenhet av lean i längre förändringsprojekt och har arbetat i mer än 30 företag i över tio länder. Hon är civilingenjör från Chalmers.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.