Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

3. Självledarskap som grund till en högpresterande förbättringskultur


Organisationer har i alla tider präglats av önskan att nå maximal framgång. Teknisk innovation, kundservice, processkvalitet eller vinstmaximering – oavsett fokusområde är det en ensam faktor som gör den stora skillnaden: Vår förmåga att ta vara på den mänskliga potential som finns i organisationen. Denna interaktiva föreläsning och workshop inspirerar och förser dig både med nya infallsvinklar och konkreta verktyg för att utveckla en verksamhetskultur där människor samverkar och presterar på toppen av sin förmåga.

”Tankeväckande, provocerande och inspirerande!”

De som deltagit i denna föreläsning och workshop beskriver den som tankeväckande, provocerande och inspirerande. I den ställer Joakim Ahlström förlegade och improduktiva ”sanningar” på ända och efteråt vet du som deltagit:

  • Varför många förbättringssatsningar blir en evig kamp istället för en ny organisationskultur
  • Hur er befintliga organisationskultur utvecklats hur du kan urskilja den och vad du kan göra för att förändra den
  • Vad som krävs för att du framgångsrikt ska kunna leda dig själv och andra

Sessionen är fullspäckad med exempel tagna från verkligheten och hjälper er att äntligen komma åt era mest långdragna problemställningar, på ett helt oväntat sätt!

Joakim Ahlström är en av Sveriges ledande experter på att utveckla högpresterande förbättringskulturer. Joakim är konsultansvarig på C2 Management AB och har mer än 10 års erfarenhet av att utbilda, leda och coacha organisationer i deras förbättringsarbete. Han har stöttat flertalet organisationer i utvecklingen av en förbättringskultur som präglas av laganda och resultatskapande. Bland dem kan Coca-Cola, IKEA, Swedbank och Ericsson nämnas. Joakim har skrivit boken “How to Succeed with Continuous Improvement” (McGraw-Hill förlag i USA).

Joakim-Ahlstrom

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.