Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Reflekterande förmiddag om hållbarhet och lean (inkl. kaffepaus)


En förmiddag med samtal i spännande konstellationer där du som gäst kan vara med och få svar på dina frågor.

Hör inrikesminister Anders Ygeman om hans tankar kring vad som krävs för ett hållbart Sverige. Hur Sverige kan vara ett föregångsland inom områden som integration, utbildning, arbetsmarknad och som pådrivande kraft i den gröna omställningen.

Vad innebär hållbara samhällen där människor vill leva sina liv och där verksamheter av olika slag kan och vill etablera sig? Vilka utmaningar finns och vad krävs för att nå dit?

Generaldirektören för Polisen Dan Eliasson delar med sig av hur myndigheter samverkar för att skapa trygga samhällen.

Ett hållbart Sverige är konkurrenskraftigt och förutsätter kompetensförsörjning på nivå över tid. Hur ser samverkan ut mellan kommun, näringsliv och akademi ut för att åstadkomma detta? Möt den nytillträdde ordföranden för Svenskt Näringsliv Leif Östling, Margareta Ozolins, AstraZeneca och Kristina Palm, KTH. Trion är alla delaktiga i den spännande satsningen Södertälje Sience Park

Hållbarhet förknippas ofta med grön omställning och är ju den viktigaste drivkraften bakom FNs agenda 2030 där årets tema har sitt ursprung. Hur tänker och agerar företag som på olika sätt direkt påverkas av ökade hållbarhetskrav på klimatområdet. Hur bidrar lean i arbetet. Vi välkomnar Lena Bruce, affärsutvecklare på Sveaskog att tillsammans med  Michel Annink, Mobile Services, NEVS dela sina tankar och erfarenheter.

För verksamheter kan hållbarhet i sig ses som ytterligare en intressent vid sidan av ägare, kunder, medarbetare och samhället. Hur har intressenternas ökade kunskap om och krav på hållbarhet påverkat produktutveckling och innovation? Hur har processer, organisation och mätetal påverkats. Kan det vara så att organisationer som arbetar utefter principerna för lean, oavsett om man benämner det så, har större möjlighet att lyckas med sitt hållbarhetsarbete såväl som att skapa ett hållbart leanarbete. Här möter vi Johanna Hagelberg, inköpschef Stora Enso Håkan Nordkvist, Head of Sustainability IKEA, Håkan Forss, KING och Håkan Nyberg, vd Nordnet.

Digitaliseringen är ett faktum och påverkar oss i allt vi gör. Sättet att köpa och sälja produkter och tjänster har förändrats på kort tid. Helt nya produkter, tjänster och därmed sätt att arbeta har uppstått. Mycket drivet av en naturlig medvetenhet och kraven på hållbarhet. Lär mer av David Erixon, grundare av såväl den uppmärksammade byrån Doberman som Hyper Island.

 Varmt välkommen till en spännande och dynamisk förmiddag i samtalens tecken!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.