Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Parallella sessioner


Efter morgonens övergripande reflektioner går vi vidare med de mer individuellt anpassade parallella sessionerna. Här väljer du själv mellan olika ämnes- och verksamhetsområden och den innehållsnivå du bäst känner passar dig.

  1. Myndigheter i samverkan för ett hållbart Sverige
  2. Ledarskap för att attrahera och motivera Generation Y
  3. Faktorer för ett långsiktigt och framgångsrikt lean-arbete
  4. Digitalisering, hållbarhet och lean
  5. Bygg en förbättringskultur med Toyota Kata
  6. Inställd
  7. Ägarskap från ledningen för hållbart förändringsarbete
  8. Agile och lean i samverkan för hållbar innovation
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.