Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Kelly Tainton – Lean on me – Om personlig hållbarhet


Kelly Tainton

Kraven ökar hos oss alla att hantera stora mängder information under i en tid av allt högre förändringstakt och två individer kan prestera markant olika under press beroende av hur de använder sin hjärna.

Hur kan vi använda kunskapen om hur vår hjärna fungerar för att skapa förutsättningar för hållbara organisationer. Vad behöver vi veta och ta hänsyn till för att prestera på topp och hålla i längden?

En avslutande inspirerande timme för oss individer med insikter att använda i såväl yrkesroll som i vårt privatliv. Hur funkar vår hjärna och hur kan vi som människor blir mera hållbara. Vad säger forskningen och vad krävs av ledarskapet av oss själva och andra.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.