Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6. Från förvirring till balans – för härdade leanledare


En utökad intressentmodell och balans i vårt värdeskapande är grunden för hållbarhet.

Det är genom att följa upp tankeprocessen och fråga hur resultatet kom till som vi utvecklar människor och skapar hållbara lösningar – allt för att göra resultatet mer repeterbart, tillförlitligt, förutsägbart, hållbart …

Kom och lyssna på vilka frågor som måste vara besvarade för att åstadkomma ett hållbart lean-arbete och vad som krävs av dig som ledare för att utveckla dina medarbetare i denna riktning.

Detta spår vänder sig till dig som kommit en bit och passerat ”kan jag få mallen”-stadiet. Du bör ha provat på att införa lean i din organisation alternativt på något sätt varit involverad/utsatt för en lean transformation.

Du möter: Anders Hugnell, värd Lean Forum

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.