Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7. Ägarskap från ledningen för hållbart förändringsarbete


Margareta Ozolins, VP AstraZeneca Sweden Operations, Södertälje
Anna Rasmuson, Sitechef/VD Liko AB /Hill-Rom, Luleå
Gert Frick, VP Volvo Cars Manufacturing System, Göteborg
Kristina Palm, Prefekt KTH Södertälje

margareta anna gert kristina

Margareta Ozolins har jobbat som chef i 30 år med en lång bakgrund inom servicebranschen och jobbat mycket med kundfokus och service. Sedan 2006 har Margareta arbetat inom AstraZeneca både i Sverige, England och USA, de senaste tre åren som produktionschef i Sverige. Sweden Operations driver sedan 2002 en strukturerad och långsiktig Leansatsning. Ägarskapet för förändringsarbetet ligger tydligt hos högsta ledningen i produktionen och en lokal svensk satsning på Lean ledarskap och andra utvecklade angreppssätt inom Lean har på sistone blivit gemensam global standard inom Global Operations.

Anna Rasmuson har jobbat som chef i olika linje- och stabsroller inom läkemedelsindustri, sjukvård och medicinteknisk industri. De senaste 15 åren har Anna arbetat på ledningsnivå med Lean som verksamhetsstrategi i olika typer av företagskulturer och i olika typer av organisationer. Sedan drygt två år tillbaka är Anna sitechef och VD för Liko AB/Hill-Rom i Luleå. Där leder hon nu en verksamhet som är i början av sin Lean-resa.

Gert Frick är en av de mest namnkunniga inom Lean och Leanutvecklingen i Sverige. Med nästan 40 års erfarenhet inom främst fordonsindustrin både på Saab, Scania och också som tidigare som konsult med starka kopplingar till Japan och Toyota. Gert har nu en ny roll med övergripande ansvar för Volvo Cars Manufacturing System och deras långsiktiga angreppsätt kring detta system.

Kristina Palm är prefekt på KungligaTekniska högskolan, KTH, i Södertälje och ansvarar för den stora expansion som KTH nu gör i samarbete med AstraZeneca, Scania, Södertälje kommun och Acturum med bland annat både ny utbildning och forskning inom Hållbar Produktion. Parallellt med sitt arbete på KTH arbetar Kristina som forskare på Karolinska Institutet med frågor som rör det hållbara arbetet samt undervisar dessutom inom bl a ledarskap. Hör dessa intressanta chefers berättelser, reflektioner och diskussioner om angreppsätt och erfarenheter att driva en hållbar långsiktig Lean-transformation inom olika branscher och verksamheter och vikten av ledningens ansvar och ägarskap i detta.

Moderator: Peter Alvarsson, Lean Forum och AstraZeneca

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.