Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Ledarskap för att attrahera och motivera Generation Y


Generation Y, de som är födda mellan 1982-2001, kommer inom en snar framtid att utgöra majoriteten på arbetsmarknaden. Utmaningen många organisationer upplever är hur de ska attrahera, leda och motivera talanger ur den här generationen. Det faktum att Generation Y skiljer sig från tidigare generationer medför både stora utmaningar och möjligheter för organisationer och chefer; chefer och ledare måste anpassa sitt ledarskap för att både möta och behålla dessa talanger.

Den senaste forskningen pekar tydligt på att Generation Y har stor potential och att det är avgörande för organisationers framgång att inte begränsa sina yngre medarbetare med tidigare definierade regler. Långsiktiga individuella utvecklingsplaner kan snabbt utplåna deras driv och engagemang!

Lean handlar också om att utveckla människor och med god kännedom om den stora gruppen Generation Y kan du både attrahera och utveckla denna grupp på ett bättre sätt. Lean med inriktningsstyrning passar Generation Y mycket väl genom att inte låta HUR vara givet utan snarare endast besvara frågorna VAD och VARFÖR och lämna frihet kring hur en uppgift ska lösas. Delaktigheten och inkluderandet av alla är en annan egenskap hos lean som passar Generation Y.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv finns det två tydliga kopplingar till Generation Y:

  • Genom insikter kring den yngre generationen är det möjligt att skapa en hållbar och konkurrenskraftig organisation där olikheter mellan generationerna premieras och uppmuntras
  • Generellt värdesätter Generation Y ”ett större syfte”, vilket innebär att de väljer arbetsgivare baserat på deras engagemang i omvärlden, miljö, CSR och så vidare, vilket bidrar till en hållbar omvärld.

Genom djupare förståelse av de utmärkande och i vissa fall avgörande skillnaderna mellan generationerna är det lättare att förstå vad som driver och motiverar Generation Y, vilket är en förutsättning för att implementera rätt typ av ledarskap för framtiden. Under denna session får du möjlighet att reflektera kring din egen situation och din organisations möjligheter och potentiella utmaningar som arbetsgivare. Kom och lär dig mer om hur Generation Y fungerar och bli på så sätt mer framgångsrik i rekrytering och utveckling av framtidens nyckelmedarbetare.

Du möter: Jacob Peterson och Delara Bauer från Implement

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.