Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

TPM Academy på AstraZeneca – en väg mot Zero Mentality-kultur


Vårt uppdrag inom TPM Academy är att väcka nyfikenhet och uppmuntra ägarskap för att förbättra effektiviteten hos både utrustning och medarbetare. Genom fördjupade och praktiska inlärningsupplevelser möjliggör och utvecklar vi kompetens för att ge individer och team möjlighet att spela en nyckelroll i framgången för AstraZenecas verksamhet. Vi tror på livslångt lärande och individens förmåga.

TPM Academy tränar förändringsagenter till verksamheten för att påskynda implementeringen och effekten av TPM genom praktisk implementering av de olika stegen inom specialist- och operatörsunderhåll. Detta sker på en egen utrustning via en experimentell inlärningsresa följt av 16 veckors implementering.

Vad säger deltagarna på TPM Academy?

”Jag har nu förstått vikten av att i detalj förstå hur utrustningen ska fungera och hur den verkligen fungerar” /Operatör
”Jag har fått nya TPM glasögon och börjat se abnormaliteter även på andra utrustningar i vår fabrik” /Underhållschef
”Jag har insett nu att jag ställer fel coachande frågor som ledare” /Sektionschef i produktion

Yokhanna Yokhanna, Training Partner på AstraZeneca Sweden Operations, har arbetat på företaget sedan 2003 och haft olika roller inom underhåll.

Yokhanna är el-ingenjör i grunden men är även certifierad som Europeisk expert inom underhållsledning – Strategisk nivå enligt EFNMS krav.

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.