Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Sahlgrenska – Effektiva flöden inom sjukvården


Fredrik Hansson, Utvecklingschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kvalitetsstrategiska avdelningen

Kraven på vården ökar raskt men finansieringen hänger inte med i samma takt. Samhället förväntar att sjukhusen levererar i snabbare tid med den senaste tekniken och kunskapen, fast till en lägre kostnad.

Som kundfokuserad organisation är det lätt att tänka resurseffektivitet och försöka maximera varje resurs för att få högre utväxling.

Men hur ställer man som norra Europas största universitetssjukhus om och börjar tänka och agera flödeseffektivt?

Martin Toresson, Vårdenhetschef Anestesi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi är ännu nybörjare och befinner oss i en orienteringsfas gällande LEAN, men redan har våra patientfokuserade förbättringsinitiativ fått stor effekt för både patient och organisation där det får fäste.

Exempelvis har vårt arbete medfört att vi är regerande världsmästare inom omhändertagande av akut stroke, då proppen dras mekaniskt ur hjärnan. Där är vi snabbast i världen!

Hur vi lyckades med det och andra berättelser berättar vi i denna föredragning.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.