Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

När ska jag välja lean eller agilt ledarskap?


Pandemi, krig och komponentbrist är bara några av de faktorer som påverkat förutsägbarheten i många organisationers verksamheter – såväl privata som offentliga.  Svårigheten att förutse framtiden har ökat intresset att kombinera Lean med Agila metoder i sitt systematiska förbättringsarbete.

Hur kan dessa metoder kombineras, vilka utmaningar ställer det på ledarskapet och förmågan att bygga effektiva team?

Bengt Savén, Författare, Pressbild

Bengt Savén är författare, inspiratör, utbildare och adjungerad professor i Hållbart Ledarskap och Systematisk Förbättring på Kungliga Tekniska Högskolan.
Bengt har mångårig erfarenhet som chef på olika nivåer i näringslivet – från första linjens chef till företagsledning. Han har bl.a. varit produktionsteknisk chef på ABB, produktionschef på Saab Aerostructures, Lean manager på Saab Aeronautics och vice VD för Denel Saab Aerostructures i Sydafrika. Bengt har de senaste åren arbetat med att utveckla styrning och ledarskap baserat på Lean och Agile. Han har utifrån sin blandning av forsknings- och industrierfarenheter, bl.a. inspirerat av Lean och Agile, skrivit böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap. Böckerna syftar till att handfast hjälpa chefer på alla nivåer att växa till bra ledare

 

Andreas Bohlin, KTH

Andreas Bohlin är verksamhetsutvecklare och coach på KTH Leancentrum, med lång erfarenhet av Lean/Agile och förändringsledning. Han har flera års ledarerfarenhet som både linjechef och projektledare, var tidigare vVD och ansvarig för Lean-programmet på Fujitsu Svenska AB. Andreas har genomfört ett antal större förändringsprogram, workshops och utbildningar inom Lean/Agile för kunder som exempelvis Läkemedelsverket, Sandvik och Lantmäteriet.

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.