Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Att tänka rätt och smart från start


Den omställning som nu sker i norr kräver nya arbetssätt. Vi ska göra något som ingen annan tidigare har gjort.
De stora basaffärerna med elnät, fjärrvärme och fiber behöver fungera lika bra som tidigare och ständigt förbättras, samtidigt som stora steg ska tas mot ett helt förändrat energisystem.
Organisationen behöver klara av båda delar och det kräver riktigt smart styrning och att alla bidrar.

Införande av smarta arbetssätt som exempelvis daglig styrning, tätare ledningsgruppsmöten, införande av projektmodell med pulsning, utveckling av affärsmodeller och affärsplan ger plattformen till att klara av den stora möjligheten och samtidigt utmaningen.

Nya arbetssätt utvecklas i takt med att organisationen även genomgår utvecklingsinsatser med grupputveckling. Målbilden är att utveckla grupperna till högpresterande team som har de bästa förutsättningar att göra ett riktigt bra arbete och samtidigt utvecklas och känna att de arbetar hos en riktigt attraktiv arbetsgivare. Det ska vara kul och enkelt att göra ett bra jobb.

” Vi har samlat på oss kunskap i mer än 30 års tid om hur vi använder lean i löpande produktion, medan lean-verktygslådan för hur vi designar och uppgraderar cirkulära och hållbara produktionssystem och fabriker är ganska tom. Varför? Det här är vår nya utmaning eftersom det vi investerar i idag kommer vi att leva med även 2040-2050. Vi behöver tänka rätt och smart från start.”

Malin Larsson, är VD och koncernchef för Luleå Energi sedan 2020.
Hon har tidigare arbetat inom flera av Vattenfalls bolag och senast som investeringschef för Vattenfall Vattenkraft och dessförinnan inom fordonsindustrin.
Arbetade som produktionschef för Gestamp HardTech i Luleå och har där levererat fordonskomponenter till fordonsindustri över hela världen.
Erfarenheten från fordonsindustrin med lean som bas har jag tagit med mig in i energibranschen.

 

 

Monica Bellgran är professor i produktionsledning på KTH och leder en forskargrupp som forskar inom bl a lean management och green lean. Med framtagningen av metoden Green Kaizen fokuserades miljöförbättringsarbete i driften som ett sätt att skapa miljöengagemang i hela organisationen. Det nya samarbetsprojektet Green Design handlar om att bygga in resurseffektivitet och cirkularitet direkt i investeringen av nya maskiner och utrustningar – det är ju i den tidiga fasen som potentialen är som störst att påverka hållbarheten.

Monica Bellgran har undervisat och forskat inom produktionsområdet i många år, och varit engagerad i olika initiativ för att behålla och utveckla produktion i Sverige. Har arbetat i olika roller inom producerande industri, från operatör på Plannja och produktionsteknisk chef på Volvo CE, till Global Director inom produktionsutveckling på Haldexkoncernen och Forskningsdirektör på LKAB. Arbetade med implementeringen av lean på Haldex och LKAB.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.