Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

AstraZeneca satsar på att förstärka ledarnas kunskap och förmåga att förstå, använda och leda genom TPM


Inom vår bransch går utvecklingen mot allt mer specialiserade läkemedel i mindre serier. Framöver behöver vi introducera en stor del nya produkter i små volymer och samtidigt säkerställa flexibilitet och stabilitet i tillverkningskedjan. Vi vill accelerera TPM inom AstraZeneca för att hjälpa oss att uppnå synkroniserade och stabila flöden end-to-end.

Vi vill få till ett paradigmskifte där ledare på alla nivåer samt operatörer och underhållstekniker får en mer djupgående förståelse av TPM. Fokus ligger både på systematiken och på detaljerna för att kunna öka produktiviteten.
V
årt mål är att bygga en ”zero mentality”-kultur, där vi optimerar tillgänglighet och livslängd på vår utrustning. Det ger oss också en förmåga att ställa rätt krav på ny utrustning, att bygga kunskap för Early Equipment Management.

Om vi ska ge operatörer och tekniker rätt förutsättningar att förbättra så behöver vi lita på deras förmåga och ge dem rätt kunskap.

Vad ställer det för krav på ledare och ledningsgrupper?

På vilken nivå behöver du som ledare behärska TPM för att kunna kunna ge rätt stöd till din organsation?

Vad behöver du som ledare kunna för att ställa rätt coachande frågor?

Maria Tapani Larson, Regional Lean Director, Operational Excellence,
AstraZeneca Europe, Middle East and Africa.

Maria har haft ledande roller inom produktion och verksamhetsutveckling
inom fordons-, bygg- och flygindustri.
Hon har även drivit förbättringsarbetet inom SAS Operations Maintenance
Production på flygbaserna i ARN, OSL och CPH.

 

 

 

Anders Eriksson, Director Technology & Strategy, AstraZeneca Sweden Operations.

Anders har varit ledare inom produktion och underhåll sedan 1996.
Han har även arbetat som TPM-konsult inom olika branscher, bland annat fordons-, gruv-, energi- och processindustri.

Anders är även delförfattare till boken “Driftsäkerhet för ökad produktivitet”.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.