Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Hur når produktionen sin fulla potential? | Carl Wänström


Carl Wänström är forskare på Chalmers och ska efter sommaren starta upp ett forskningsprojekt med fokus på Lean, ledarskap, organisation och organisatoriskt lärande.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.