Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Framgångsrika föredömen – Lär av finalisterna till Svenska Leanpriset 2022


Välkommen till en dag fylld av kunskapsutbyte och inspirerande berättelser av finalisterna till Svenska Leanpriset 2022.

Vilka var utmaningarna från början, hur har de olika finalisterna tagit sig an dem med hjälp av principerna för lean och vilka resultat har de uppnått? Hur har de olika organisationerna lyckats med att skapa engagemang och på vilket sätt har det lett till förbättringar för kunder eller medborgare?

Du kommer att få möta:

  • Orbit One
  • Skellefteå Kraft AB
  • Sterilteknik och Logistik, Karolinska Universistetssjukhuset

Denna workshop är alltid mycket uppskattad. Förutom att få ta del av finalisternas lärdomar kommer du att involveras i diskussion, reflektera och konkret återkoppling.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.