Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Ledningen som team, deras betydelse och engagemang i att lyckas med Lean – och framförallt vad det innebär i praktiken


Anna Nordblom, Plant Manager, Baxter Luleå som vann Svenska Leanpriset 2021, berättar hur Ledningsgruppen började arbeta med Lean och vad de har lärt sig på vägen. Baxter Luleå grundades som Liko 1979, ett privatägt bolag i Alvik utanför Luleå. Företaget köptes upp av amerikanskägda Hillrom 2008 och ägs sedan 2021 av Baxter, ett internationellt bolag med över 60.000 anställda. I Luleå producerar man lyftar och andra produkter som används för att lyfta och förflytta personer vid äldreboenden, skolor, sjukhus samt i hem över hela världen.

Lean-resan började, som för så många andra företag, med enskilda punktinsatser enbart riktad mot produktionen. Resten av organisationen var inte involverade vilket gjorde det väldigt tungrott och svårt att se och förstå de bra effekterna av att jobba Lean och insatserna var inte alltid så lyckade. Organisationen har en matrisstruktur och det fanns ett tydligt silotänk. Olika avdelningar hade sina mål som stundtals stod i motsatsförhållande. Som resultat var ledningsgruppen själva väldigt splittrade. ”Ni och vi”-tänket var väldigt utbrett.

2015 beslutade moderbolaget att flytta produktutvecklingen, hjärtat i företaget, från Luleå till USA för att siten i Luleå skulle bli en renodlad produktionssite. Chocken var total!

Inte blev det bättre av att kundklagomålen ökade och siffrorna lyste röda. Ledningsgruppen samlades och konstaterade att något måste göras och den gemensamma målbilden tog form – att bli världens bästa produktionssite!

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.