Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Industrins möjligheter och utmaningar | Björn Langbeck, Tillväxtverket


Björn Langbeck tar avstamp i betydelsen av lean för utvecklingen av svensk industri. Han kommer även att reflektera över EUs nya strategier inom industri och halvledare (Chips Act) och dessas betydelse för Sverige. Idag ifrågasätts just-in-time och produktion utan lager. Björn delar inte detta ifrågasättande och han kommer att beskriva varför. Däremot finns mycket att göra när det gäller försörjningskedjor och här finns stora möjligheter.

Björn kommer att beskriva sin syn på svensk industris utmaningar och möjligheter framåt. Varför faller produktiviteten i Sverige? Vem äger svenska företag? Det är två frågor som finns med i framtidsbilden, men också batteritillverkning och fossilfritt stål kommer att bli en del av framtidsbeskrivningen.

 

Björn Langbeck, Tillväxtverket

Björn Langbeck, tekn dr, industriell expert, Tillväxtverket

Björn Langbeck har arbetat med montering och automation sedan 1990. Arbetet har hela tiden baserats på japanska principer som Just in Time och små partier, eftersom de principerna varit vägledande för monteringsforskningen vid IVF och KTH sedan början på 1980-talet. Björn har även jobbat med införande av lean-principer i svenska företag som konsult vid IVF sedan 2004 även inom Produktionslyftet. Han har medverkat till ombyggnader och uppbyggnader av fabriker både i Sverige och utomlands (Polen, Norge, Frankrike).

Sedan 2016 arbetar Björn på Tillväxtverket och har varit aktiv i genomförandet av Regeringens satsning Smart industri, bland annat var han med och skapade programmet Robotlyftet. Han är ofta anlitad av Vinnova för att läsa forskningsansökningar inom bland annat programmet FFI.

Björn är aktiv inom nätverket Svenskt Monteringsforum sedan det startade 1998. Inom ramen för det har han medverkat som arrangör och moderator av Årets Monteringskonferens och även ingått i juryn för Svenska Monteringspriset.

Björn är ofta anlitad som moderator vid teknikkonferenser som t.ex. SWIRAs robotkonferens. Vidare är han engagerad i juryn för Scanautomatic-priset som delas ut vid mässan Scanautomatic-Processteknik. Han är även medlem i juryn för IVAs pris till digitalisering inom Smart Industri.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.