Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Arkiv

5. Framtidens offentliga sektor

Långa väntetider, skiftande kvalitet, ekonomisk press och hårt belastad personal är exempel på problem hos offentliga organisationer över hela världen. Forskning…
2 juni, 2015 Läs mer

7. En stark värderingskultur – fundamentet för att lyckas med lean

Utan tydliga värderingar sker ingen förändring, utan förändring sker ingen förbättring. Mina och våra gemensamma värderingar är avgörande för att vi…
Läs mer

3. Lean Affärsutveckling – Hur hänger lean, affärsutveckling och innovation ihop?

I alla organisationer finns outnyttjad kunskap och kompetens som skulle kunna användas för att utveckla nya produkter och tjänster. Vi…
Läs mer

6. Ägarskap & närvaro från ledningen – nycklar för att lyckas med lean

Scania har en omvittnad uthållighet och långsiktighet i arbetet med utveckling av Scanias Produktionssystem. Scania har under de senaste åren…
Läs mer

4. Framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Produktionslyftet och Den Svenska Flaggskeppsfabriken…
1 juni, 2015 Läs mer

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.