Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2020/2021


Årets vinnare Nicholas Thorne tar emot priset Årets Exjobb av Pia Anhede och Lars Medbo från Lean Forums styrelse

Under Lean Forum 2021 delades traditionsenligt priset för Årets Exjobb ut.

Vinnaren blev Nicholas Thorne för sitt examensarbete ”Towards Lean & Green production management in the pharmaceutical industry – A framework for E-VSM and Kaizen event prioritization through a systematic literature review and case study at AstraZeneca”

Juryns motivering:

Nicholas Thorne har i sitt examensarbete behandlat ett område som är väsentligt för framtiden. Genom sitt arbete har Nicholas gediget och väl teoretiskt underbyggt lagt en grund för en organisations förmåga att utvecklas inom hållbarhetsområdet genom ett leanbaserat arbetssätt. I exam

ensarbetet har värdeflödesanalys utvecklats och knutits till organisationens förbättringsarbete på ett förtjänstfullt sätt. Den nära kopplingen i arbetet till det studerade företaget har bidragit till det goda resultatet och arbetets nyttiggörande. Det finns stora potentialer även för andra organisationer att lära sig av Nicholas examensarbete.

Lean Forum gratulerar och önskar Nicholas lycka till i sitt fortsatta arbete!

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.