Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2015/2016


Lean Forums pris för Årets bästa examensarbete 2015/2016 gick till Emelie Israelsson och Helena Johansson för deras arbete ”Tidsreduktion i tvärfunktionella flöden – Orsaksanalys av lean-slöserier på Westinghouse Bränslefabrik i Västerås”.

Vinnarna har utsetts av Lean Forums styrelse, i konkurrens med 29 andra bidrag. Juryns motivering lyder:

Emelie Israelsson och Helena Johansson har på ett systematiskt sätt använt rotorsaksanalys för att identifiera och förklara slöserier i produktionen. De har på ett förtjänstfullt sätt redovisat hur varje rekommenderad åtgärd är kopplad till rotorsakerna och tagit fram förbättringsförslag som bidrar till företagets hållbara utveckling.

Examensarbetet har utförts vid Linköpings universitet med Veronica Lindström som handledare.

Prissumman är totalt 15.000 kr. Priset delades ut vid konferensen Lean Forum 2016 på på Clarion Hotel Skanstull i Stockholm den 19-20 oktober. Examensarbetet presenterades på konferensen under workshopen ”Framgångsrika föredömen”, då också finalisterna i Svenska Leanpriset presenterade sina erfarenheter.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.