Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2012/2013


Lean Forums pris till bästa examensarbete 2012/2013 går till Robert Bergqvist och Max Helander vid KTH för deras arbete ”Applying lean approaches within product development – Enabler or disabler for combining efficiency and creativity?” med motiveringen:

”Lean inom produktutveckling är ett växande område där mer forskning behövs. Författarna har bidragit med ett gediget arbete, som innefattat litteratur- och fallstudier, där de identifierat viktiga faktorer vid applikation av lean inom forskning och utveckling.

Det viktigaste resultatet av examensarbetet pekar på att de kreativa processerna behöver ett ökat aktivt stöd när lean införs, annars finns det risk att företagets innovationsförmåga minskar på lång sikt. Vidare pekar studien på vikten att fokusera på såväl lång- som kortsiktig utveckling, att stöd från ledningen finns samt på behovet av utbildning inom lean av all personal.

Det visade sig att de flesta företag tolkar lean ur ett flödesperspektiv i motsats till ett slöserireduceringsperspektiv och att en ökad fokusering på reducering av slöserier i projekten skulle kunna vara viktigt för såväl kreativitet som effektivitet.”

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.