Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Bokbutik


Vi har just nu problem med anmälningar från äldre versioner av Internet Explorer. Vänligen kontakta Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leanforum.se, 070-795 29 29 vid eventuella problem.

Dubbelt effektiv – Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre

00000
196.10kr
Finns i lager
1
Produktdetaljer

Martin Sköld

Med boken Dubbelt Effektiv: Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre, visar författaren Martin Sköld, docent på Handelshögskolan i Stockholm, hur företag och organisationer oavsett bransch kan frigöra framtidens största konkurrenspotential. En potential som finns där men oftast är helt outnyttjad och gör att verksamheter helt i onödan är effektiva på ett ensidigt sätt.

De kan liknas vid tunnelbanor. De är experter på att skapa en hög volym genom att transportera tusentals människor varje dag. Den höga volymen är en förutsättning för att kostnaderna skall bli låga men innebär också generella produkter som är lika för alla. Erbjudandet är på ett sätt effektivt, men inte anpassat till olika kunders speciella behov.

Andra företag kan liknas vid taxi. De är specialiserade på att kundanpassa varor och tjänster genom att hantera en hög variation i form av anpassade erbjudanden efter kundernas unika önskemål. Detta ger inte bara ett högt kundvärde utan även ökade intäkter. Men den höga variationen innebär att volymen blir låg eftersom varje produkt är unik. Volym och variation fungerar helt enkelt på olika sätt och sker på bekostnad av varandra.

Martin Sköld visar hur verksamheter kan bli dubbelt effektiva genom att kombinera en hög volym med en hög variation. Konkurrensfördelen kan beskrivas som ”tunnelbanor som kan köra som taxi”. Dubbla konkurrensfördelar, helt enkelt. Inspirationen kommer från Scania men fungerar i alla typer av verksamheter; tjänster, kunskapsföretag, industriföretag och offentlig sektor.

Spara denna produkt för senare användning
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.