Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean – Flödesspelet

Lean — Flödesspelet är ett produktionsspel som ger förståelse för vad som karaktäriserar ett effektivt flöde. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad takt innebär i praktiken. Utgångsläget är ett flödesorienterat produktionsupplägg som behöver förbättras. På så sätt kan Lean — Flödesspelet sägas vara en naturlig fortsättning på det mer välkända Leanspelet.

I Lean — Flödesspelet finns olika produktvarianter med varierande arbetsinnehåll och spelet omfattar även problematiken med att leverera rätt produkt i rätt ordning. Under ett antal spelomgångar får deltagarna stegvis förbättra flödet. Förändringarna sker i små och kontrollerade steg så att effekten av varje genomförd förändring blir tydlig. De praktiska spelomgångarna varvas med teorigenomgångar, diskussioner och praktiska uppgifter för ökad förståelse. Spelet är utvecklat av Part Development AB.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.