Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kata

Toyota Kata – Det utmaningsdrivet förbättringsarbete

I filmen får du se ett exempel på nästa steg i utvecklingen inom lean. Den visar dig hur man skapar förmåga och initiativ hos alla medarbetare i organisationen att förstå utmaningar och förbättra verksamheten utifrån det samt visar vilket ledarskap som behöver tränas. Kata innebär nya vanor och beteende genom systematiskt experimenterande och lärande. Kata är ett utmaningsdrivet förbättringsarbete som bygger vidare på det avvikelsebaserade.

Alla medarbetare och chefer på Toyota praktiserar bestämda rutiner som engagerar och stödjer dem att driva processen för förbättringar, utmaningar och innovation. En central uppgift för ledare och chefer är att coacha genom effektiva rutiner invävda i det dagliga arbetet. Dessa rutiner kallas kata – ett mönster eller ett sätt att praktisera för att träna och lära nya färdigheter.

Förbättringskata och coachingkata är grundläggande rutiner baserat på hur Toyota tränar färdigheter att driva förbättringar och att coacha dem. De är inte Toyota-specifika! De är snarare generella och kan användas av och tränas i alla organisationer. Genom att praktisera förbättringskata och coachingkata kommer hela organisationen att stärka sin förmåga till kreativitet, ständiga förbättringar och lärande experiment.

I filmen får du se ett exempel på en coachingdialog i Kata.

För mer info så finns Toyota Kata boken på svenska i Lean Forums bokbutik eller så kan du träna praktiskt på http://www.plan.se/utbildning/lean/lean_kata.php

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.