Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

5S och Ständiga förbättringar

Beskrivning
Spelet skapar förståelse för hur man skapar en effektiv arbetsplats genom 5S och ständiga förbättringar. En ej effektiv arbetsplats kännetecknas av att medarbetarna ofta letar efter föremål som material, verktyg, information m.m. och detta slöseri uppgår ofta till många timmar i veckan per medarbetare. Används metoden 5S på rätt sätt och i kombination med ständiga förbättringar så kommer detta slöseri att kraftigt reduceras och tiden kan därigenom användas till mer värdeskapande aktiviteter.

I spelet finns olika produktvarianter med varierande arbetsinnehåll. Deltagarnas uppgift är att under ett antal spelomgångar, med stöd av metoden 5S, skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats. Därigenom klarar de  uppsatta kundkrav.

Varvat med spelomgångarna sker praktiska uppgifter i form av analyser i Er egen verksamhet. Deltagarna får utifrån de nya kunskaperna en bra bild på vad som krävs för att etablera ett väl fungerande 5S-arbete samt ett strukturerat förbättringsarbete i den egna verksamheten – precis det som så många saknar.

Förväntade lärdomar

Deltagarna får med sig en djupare förståelse för hur man etablerar ett fungerande 5S-upplägg i kombination med ständiga förbättringar så att man därigenom kan stärka konkurrenskraften. Detta spel medför att medarbetarna på egen hand efter spelet genomför metoden 5S samt driver sitt egna förbättringsarbete med ledarna som stöd. Detta innebär att om spelet genomförs på rätt sätt och att rätt förutsättningar skapas av ledarna så finns det inget behov av ytterligare externt stöd då det gäller 5S. Modulen kring Ständiga förbättringar passar även övriga produktionsspel som finns på marknaden.

Förkunskaper
Handledaren förväntas ha grundläggande kunskaper inom 5S och förbättringsarbete, därför krävs ingen handledarträning. Materialet är utformat för att ge största möjliga stöd i utformningen av ett fungerande 5S-arbete med Ständiga förbättringar som ryggrad.

Innehåll
Spelet innehåller:

 • Handledarmaterial – Beskrivning som vägleder handledaren genom spelets genomförande
 • Teoripaket – Presentationsmaterial om 5S och Ständiga förbättringar
 • Boken Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!
 • 30 minuter telefonsupport
 • Spelet:
  • Produkter (Lego) som används för att symbolisera ett visst arbetsinnehåll
  • Spelplan och hjälpmedel, det vill säga arbetsarenan för spelet. Arbetsyta, tavla, magneter etc
  • Analyshjälpmedel såsom uppföljningsblankett, spagettidiagram
  • Förbättringstavla innehållande PICK-chart, aktiviteter, bruttolista, meritlista etc
 • 5S uppföljningsmall för att bedöma nivån i 5S-arbetet, mall för 5S revision
 • Dymo för snabb uppstart av egen uppmärkning
 • Allt förpackat i en tålig väska med packinstruktion för att ha kontroll på innehållet

Spelet är utvecklat av Part Development AB

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.