Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Värderingsstyrning grunden i hållbart ledarskap

- 3 mars, 2015


I publiken satt norska hälsoministern och flertalet av sjukhuscheferna i Norge tillsammans med ytterligare 350 personer. Temat för dagen var ledarskap inom vården och ledarskapets roll för att klara av framtidens stora utmaningar. Anders Behring Breiviks advokat, Geir Lippestad var också där och pratade om hur värderingar hjälpte honom att hantera utmaningen med att försvara en av Norges mest hatade personer genom tiderna. Jag var också där och pratade, lyssnade och reflekterade, skriver Anders Hugnell från Implement Consulting Group och styrelseledamot i Lean Forum.

Värderingar i olika branscher

Att väl förankrade och konkretiserade värderingar är grunden för lean som förhållningssätt är väl de flesta överens om, vad de flesta inte är överens om är hur denna förankring och konkretisering går till. Inom vården är ”vård på lika villkor” och andra på samma tema väl spridda och delvis välanvända. I andra branscher är det sämre beställt och värderingarna blir mer av formen, ”fyrfärgstryck på glättigt papper för att visa våra kunder att vi har några”. Har till och med varit i företag där man haft två uppsättningar värderingar, några värderingar som HR tagit fram och några kopplade till leanarbetet. Vad ska då vara vägledande för de anställda kan man fråga sig?

Att välja vem man försvarar

Geir Lippestad blev uppringd mitt i natten av justitiedepartementet, frågan var enkel när väl artighetsfraser var avklarade: ”Anders Behring Breivik vill ha dig som advokat, han säger ingenting förrän han får prata med dig, vi behöver ditt svar så snabbt som möjligt”. Geir tvekade och bad om att först få prata med sin fru för att sen ringa upp igen. Han la på luren och började överlägga med sig själv: Å ena sidan kommer jag bli Norges mest hatade person om jag tackar ja, å andra sidan fanns rättsäkerhet och rättvisa, det som en gång fått honom att välja advokatyrket.

Väl tillbaka hos hustrun la han fram sitt dilemma, hustrun svarade kvickt och utan att tveka: ”Vad är problemet?”. När väl chocken över svaret hade lagt sig, insåg han hur rätt hon faktiskt hade. Det är egentligen självklart att alla ska ha samma möjlighet till försvarare på samma sätt som alla har rätt till ”lika vård på lika villkor”. Under den följande rättegången höll Lippestad fast i sin värderingsgrund och kom på intet sätt att framstå som en nationens fiende snarare en person med just tydliga värderingar och ingen kunde koppla agerandet till något annat.

Frågorna man då kan ställa sig är

  1. Varför är det så självklart i vissa branscher och inte i andra att vi skall vara värderingsstyrda?
  2. Vilka värderingar ska just mitt företag ha för att vägleda våra beteenden i vardagen

Svaret på fråga ett är att det i vissa branscher är mer uppenbart än i andra, men för den skull inte mindre viktigt i de andra. En vård och omsorg utan en stark värderingsstyrning är otänkbart. I många andra branscher kan det upplevas som om värderingar är något flummigt och som inte hör hemma i den ”här branschen”.

Fråga två är enklare att besvara, svaret är helt enkelt att det inte spelar någon roll. Kombinationen av ord blir levande först när vi konkretiserar dem och sätter in dem i historier som ovan och börjar prata om hur vi beter oss mot våra intressenter i vardagen. Gör vi inte det blir de just bara ord, vi måste lägga in prat om värderingar i vardagen och lyfta fram personer och historier som lever våra värderingar. Tillsammans bygger personer vår företagskultur.

Vi har människor runt om oss vad vi än arbetar med, och även om vi inte till vardags räddar liv så behöver vi värderingar som vägledning. Många inser heller inte vilken kraft det ligger i att kunna använda värderingar som grund i sitt ledarskap, det ger en ökad tydlighet, konsistens och trovärdighet i beslutsfattandet samtidigt som det skapar en respekt hos alla.

Så låt oss tillsammans verka för ett konsekvent användande av värderingsstyrning, våga börja prata om hur vi beter oss mot varandra och våra kunder. Lägg in prat om värderingar på agendan varje vecka.

Anders Hugnell
Partner, Implement Consulting Group
Styrelseledamot, Lean Forum

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.