Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

När lean blir dubbelt effektivt!

Martin Sköld - 5 juli, 2017


Efter att ha spenderat de 15 senaste åren i forskningens olika miljöer kan det vara på sin plats att erkänna en viss yrkesskada:

När folk står och väljer mjölk i kyldisken på ICA så funderar jag på kapitalomsättningshastighet och det faktum att en handlare som säljer slut på mjölken under en dag är dubbelt så lönsam som den som behöver två dagar. Eller när andra irriterar sig över lastpallar med mat som packas upp under öppettider på Lidl så fascineras jag över hur smart de arbetar i sina processer. Att varje pall är packad på ett sätt som överensstämmer med butikslayouten och det som finns på hyllorna. Eller att enbart sex bilar på 1.000.000 är exakt likadana inom ett visst varumärke. Så där går det runt i min hjärna och jag får liksom gilla läget.

Martin Sköld, författare till boken Dubbelt effektiv.

Martin Sköld, författare till boken Dubbelt effektiv.

Men faktum är att i de flesta branscher så har utbudet breddats radikalt bara på några få år. Makten har allt mer förskjutits till kunderna som har mer att säga till om och välja på oavsett om det handlar om varor eller service. Bra så, men komplicerat för producenterna. För mer av allt innebär en ökad variation och det är dyrt. Risken är därför stor att marginalerna sakta kryper nedåt i takt med att utbudet ökar och ekvationen som behöver lösas är minst sagt utmanande.

Den här typen av frågor har länge intresserat mig och ligger till grund för boken Dubbelt effektiv som nyligen lanserades. Jag hade under lång tid försökt förstå vad Scania gör och hur de lyckas erbjuda nästintill obegränsad variation och kundanpassning på en volym som bara är en tredjedel i förhållande till de största konkurrenterna – och därtill med den högsta lönsamheten i branschen. Scania uppvisade tecken på en ”Svart Svan” genom att avvika från gängse mönster och analyser från diverse experter.

Min känsla var att Scania lyckats med ”Lean” i design och utveckling av fordon – men att den här kunskapen inte spridits i tillräcklig omfattning utanför Södertälje. Jag tänkte till och med att ”det där de håller på med” förtjänar samma omnämnande och spridning som Toyota fått kring TPS, Lean eller Flödeseffektivitet.

Mitt problem var att Scania använde ett komplicerat ord på hela sju stavelser för att förklara hur det tänker: Modularisering… och det låter ju inte så spännande tänkte jag. Så istället för att anamma deras begrepp koncentrerade jag mig på att beskriva den nytta och det värde som modularisering åstadkommer. Mitt sätt att skildra detta blev genom att använda ordet effektivitet och genom att göra en skillnad mellan inre och yttre effektivitet.

Inre effektivitet handlar om hur en verksamhet använder sina resurser vilket i stor utsträckning är i linje med produktivitet, yttre effektivitet handlar om en förmåga till kvalitet och kundanpassning. Min tolkning av det jag såg var att Scania når en hög effektivitet i båda dimensionerna vilket är högst ovanligt. Industriföretag brukar nämligen vara bra på inre effektivitet och tjänsteföretag bra på yttre effektivitet. Men kombinationen innebär att Scania lyckas kundanpassa efter varje kunds unika behov och samtidigt arbeta på ett sätt som är resurssnålt och Lean. Tack vare den här unika förmågan lyckas Scania erbjuda både ett brett utbud och nå en hög volym. Smart!

I olika sammanhang har jag nu fått testa de här principerna bakom modularisering (eller Lean R&D) och sett att det enkelt också kan tillämpas i tjänster à Lean Services. Och just här tror jag att det finns en enorm potential för de som tar konkurrensen på största allvar och vill stå så väl rustade som möjligt för framtiden. För jag är övertygad att kunder framöver inte kommer nöja sig med mindre flexibilitet och valbarhet – snarare tvärtom.

Att erbjuda variation i sig är inte särskilt svårt – utmaningen är att göra det på ett kontrollerat och lönsamt sätt. Då är modularisering en metod som är dubbelt effektiv – därav namnet på boken. Men för den engelska utgåvan så har modet vuxit och den heter just Modularization.

I min hjärna finns en tydlig bild av framtidens vinnare. De kännetecknas av att både vara flödeseffektiva och dubbelt effektiva från modularisering. Förutom höga kundvärden och resurssnålhet skapas också värden för miljö och klimat. Det kommer per automatik eftersom modularisering är Lean och förbrukar mindre resurser!

Martin Sköld
www.martinskold.se
Docent, Handelshögskolan i Stockholm

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.