Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kan lean bidra till att världen är en bättre plats 2030?

Monika Wendleby - 24 januari, 2016


193 av världens regeringar har under FN-flagg enats om utvecklingsmål på 17 olika områden för att världen ska vara en betydligt bättre plats 2030 än den är idag. Planen, som kallas Agenda 2030,  är unik i sitt slag och inger hopp i en värld som just nu fylls av  terror och svåra konflikter. Sverige satsar stort på genomförandet. Statsministern leder en högnivågrupp i FN och kronprinsessan Victoria är en av sexton världsambassadörer för agendan. Jag hade förmånen att få delta i den formella uppstarten av det svenska arbetet i början av veckan där 500 deltagare samlades för att inviga arbetet.

Vad har då detta med lean att göra? När jag deltog på uppstartsmötet hade jag först ingen tanke alls på att det fanns en koppling. Men ju mer jag lyssnade, desto mer började jag se möjligheterna. Genomförandet av agendan kräver ett engagemang av politiker, företag, ideell sektor, myndigheter, kommuner och akademi – alla kan och måste dra sitt strå till stacken och genomförandet kräver helhetssyn. Det kräver företagare som ser ett värde i att bidra till ett rättvist och hållbart samhälle – och de representanter för företag som deltog…ja, nog hade de en extra glöd i sitt engagemang. Det var enkelt att se att de fick energi och kraft av detta.

Och det var när jag lyssnade på de brinnande företagarna som polletten föll ner. För när de beskrev sitt arbete att jobba hållbart, då kom både värderingarna och verktyg som används i lean fram. Det var företag som var stolta över att  ta ansvar både för sina kunder och samhället. Som reducerade slöserier och respekterade människan. Och jag mindes helt plötsligt första gången jag på allvar satte mig in i leanfilosofin, den som Toyota formulerade: att det ingår att ta ansvar för samarbetspartners och samhället runt om sig. Är det så här det kan vara?

När jag berättade om Agenda 2030 för några kollegor som brinner för lean förstod jag att jag inte är ensam om att se kopplingen. Det blev en direkt aktivitet. telefonerna åkte upp och målen kollades upp på nätet (www.globalgoals.org). Blickarna började glöda: ”det här måste jag ta hem till min organisation, vad spännande”. Jag tror de såg möjligheterna och fick energi. Lean är värderingsstyrt – men det innehåller också bra och konkreta verktyg att förverkliga värderingar.  Hur man kan gå från ord till handling. Tänk om vi kunde bidra till förverkligandet och göra världen till en bättre plats?

Så vill du bidra – sätt dig in i Agenda 2030 och prata med andra som brinner för verksamhetsutveckling. Ett bra tillfälle att diskutera med andra kan vara Lean Forum Healthcare i Borås i mars 2016. För ett av målen ”god hälsa och välbefinnande” (nr 3 i Agenda 2030) borde definitivt kunna engagera deltagarna på den konferensen.

Monika Wendleby

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.