Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Höstens val borde handla om innovation

- 2 september, 2014


Innovation är nödvändigt för Sveriges framtid. Innovation är nyckeln till konkurrenskraft och kommer att vara avgörande för att säkra svenska arbetstillfällen. Innovation borde därför stå högt upp på dagordningen i den svenska valdebatten.

Innovation är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar och Sverige har i dag en nationell innovationsstrategi. Men vad är då egentligen innovation? Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, har definierat fem olika typer av innovation: En ny vara eller tjänst – produktinnovation, en ny process för att producera en vara eller tjänst – processinnovation, en ny marknad eller sätt att nå nya marknader – affärsmodellsinnovation, nya kompetenser, resurser eller material – input-innovation samt en ny form för industriell organisation – organisatorisk innovation.

IVA använder Lean management som exempel på organisatorisk innovation. Om vi beaktar att innovation är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar borde hela valdebatten handla om det. Det handlar nämligen om våra jobb. Ibland verkar det som att det svenska folket inte förstår att människor i andra länder också vill ha jobb – och att det är våra jobb de konkurrerar om. Människor som kanske har lägre skatter och minst lika hög utbildning som vi. Vi måste stärka vår konkurrenskraft och attraktionskraft genom innovation. Beror då tystnaden och bristande insikt på att politiker, media och folket inte är intresserade att diskutera framtidens utmaningar eller beror det på att de inte har tillräckliga kunskaper i frågan?

För ett tag sedan lyssnade jag på Sveriges tekniska attaché i Kina, ett av Sveriges konkurrentländer. Han berättade att Kina har en ”Cost Innovation Strategy” med high tech/low cost, wide range/low cost, special products/low cost. Hur ska vi i Sverige möta detta? Ofta talar vi om Learning Paradox, vilket innebär att människor inte kan efterfråga kunskaper de inte känner till. Lean Forum startades av detta skäl, för att fritt sprida ovanstående insikter och kunskaper. Med fel eller obefintlig fakta blir det fel beslut; faktabaserade beslut är en av grunderna i Lean och Lean kan på så vis bidra till innovation.

Som många vet har jag stått på barrikaderna under hela mitt liv och drivit frågor om innovation. Sedan slutet av 1900-talet har jag fokuserat på organisatorisk innovation, det vill säga Lean. Eftersom jag ser det som Sveriges största potential då vi har mycket lite hierarki och har lätt att tala med varandra. Det hjälper inte att vi i Sverige är bra eller näst bäst på innovation i slaget som pågår om jobben. Vi måste vara bäst, för som alla vet är det inte tillräckligt bra att vara näst bäst när det verkligen gäller…

Ska vi som tror på Lean lyckas med att stärka Sveriges konkurrenskraft måste vi tillsammans våga sticka ut hakan, driva på och samarbeta över gränser. Exempelvis genom engagemang i Lean Forum, Produktionslyftet, konsultverksamheter och andra organisationer. Alla vi som ”vet” att innovation behövs för att öka konkurrenskraften för att vi ska få pensioner och våra barn ska få jobb måste bidra till att sprida kunskap. Det hade varit önskvärt om valet hade handlat om detta – och inte bara om hur vi ska fördela det som eventuellt blir över.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.