Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

En personlig reflektion från Lean Forums konferens

Kommunikationsgruppen - 8 december, 2018


Linus Åkerblom är enhetschef för Funktionell förvaltning.

Lean Forums konferens var den artonde i ordningen, men det var första gången som Linus Åkerblom från Region Skåne var där. Vi pratades vid och han ville gärna dela med sig av sina reflektioner och tankar, vilka vi skulle vilja dela med fler.

Linus läste på innebörden av både lean och agile innan konferensen, för att bättre kunna förstå och reflektera kring föredragen. Hans syn, viken stämmer väl överens med vår syn, var just att lean och agile är begrepp som står för en uppsättning principer, men som ofta blandas ihop med de verktyg och metoder som beskrivs. Jag blir glad att höra att konferensen speglar just detta perspektiv, det är en viktig skillnad och både lean och agile har många gånger missuppfattats. Linus tryckte också på att den gemensamma basen i begreppen är att fokusera flödet till kund/patient/slutanvändare. Linus fortsatte:

– Detta är viktigt att förstå om man arbetar i den offentliga sektorn, eftersom det där saknas existensberättigande om det inte levereras en output som ger värde till medborgaren. Intressant tanke som stärker behovet av just lean inom den offentliga sektorn.

På frågan vad Linus tog med sig i sitt arbete inom Region Skåne så svarade han:

– Oavsett vilken modell man använder så måste den anpassas till de egna behoven. Därför är det just principerna som är de viktiga och intressanta att förstå. Ett av de största problemen är att få orkar zooma ut, se helheten, och samtidigt ha koll på detaljerna. Då hamnar man lätt i att implementera metoder och verktyg istället för att verkligen förbättra för slutkunden.

– Mitt nästa steg kommer att vara att fundera över vad detta betyder för styrningen av min verksamhet. Dagens värderingar och principer är allt för vaga som styrprinciper och styrningen blir då ad hoc och funktionell. Många styr mot ”det min chef vill ha” snarare än mot slutkunden/patienten. Detta beskrev Magnus Lord mycket väl i sin presentation som var den sista på konferensen.

Slutligen kommenterade Linus det stora värdet av att prata med andra deltagare och nätverka, vilket gläder oss alla i styrelsen. Just nätverkande är ett av de viktigaste syftena med konferensen.

Stort tack Linus!

Vill du som läster detta också dela med dig av dina tankar eller reflektioner så hör gärna av dig till oss i styrelsen.

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.