Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Studiebesök hos Saba Frukt & Grönt

Redaktion – 4 september, 2014

Studiebesöket är förlagt till Saba Frukt & Grönt i Helsingborg som ansvarar för tredjepartslogistik till Axfood och SabaFruit.

Vi kommer i samband med studiebesöket även besöka Banan-Kompaniet, Doles största anläggning för bananmognad i Sverige och Saba Fresch Cut som är störst i Sverige på färdigskurna sallader.

Saba Frukt & Grönt tar varje dygn emot ca 100 lastbilar frukt, grönsaker, bröd och ägg från olika leverantörer från hela världen. Efter kvalitetskontroll packas varorna om så att varje butik får vad de beställt. En del varor plockas med robot men det mesta plockas manuellt med hjälp av Pick-by-voice. De omplockade varorna levereras ut till kunder över hela Sverige också det med ca 100 bilar varje dag.

Utmaningar
Saba Frukt & Grönt har under de senaste åren gjort en stor kulturförändringsresa. Man startade hösten 2011 med ledarskapet och förbättringsgrupper och har därefter successivt fortsatt utveckla förbättringar via utbildning, värdeflödesanalys och pulsmöten.

För att klara de stora svängningarna i volym jobbar företaget med en stor andel inhyrd personal, vilket också medför större personalomsättning. Att få alla att jobba mot samma mål har varit en stor utmaning.

Lösningar
Saba har valt att utbildat nyckelpersoner externt samt satsat på att det är ledarna som skall ansvara för utvecklingen. En extern konsult har hjälp till med utbildning av arbetsledare och sedan har man internt utbildat vidare i nästa steg.

Man har avsatt tid för förbättringsgrupperna och sagt till alla ledare att det är deras prioriterade uppgift att utveckla personalen med långsiktigt mål att alla gör en förbättring i veckan.

Resultat
Kunderna uppfattar oss som proffsigare. Vi är en viktig del i kundernas framgång, Axfood ökar stadigt sin volym.” Leveranssäkerheten har ökat och avvikelserna är färre. Planeringen är bättre även vid extrema dagar och uppföljning av avvikelser har förbättrats.

Hos medarbetarna märks ett större engagemang och det finns större möjlighet att påverka. Man är stolt över att vara involverad men känner också större press att vara delaktig. Ett annat positivt resultat är minska antal olyckor.

I ledarskapet har det handlat om att gå från ”diktatormodellen” till leanmodellen. Man har omorganiserat ca 1 ggr/år för att lyfta dem som är på tåget och plocka bort de som inte vill vara med på leanresan. Satsningar har gjorts på intern utbildning och man har försökt att jobba med ett stödjande och närvarande ledarskap

Miljöpåverkan har också minskat. Exempelvis har man, genom att plocka väldigt höga pallar, lyckats minimera antalet transporter.

LÄS MER OM HELA KONFERENSEN OCH BOKA DITT DELTAGANDE HÄR

News Flash

Save the Date!

Succén från förra året fortsätter! Boka in den 1:a februari 2024 och lär av de bästa. Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum är tre oberoende och icke vinstdrivande aktörer som…

Läs mer
News Flash

Lästips! Missa inte våra recensioner

Under hösten har Lean Forums bokgrupp varit flitig och läst och skrivit ett antal recensioner av litteratur om lean. Till varje artikel finns ett inlägg på LinkedIn där vi bjuder…

Läs mer
News Flash

Att lyckas med Standardized Work (TPS) 2 dagar

Välkommen med din intresseanmälan!   Vad kommer jag lära mig? I denna kurs kommer vi att djupdyka i vad som krävs för att lyckas leda och bibehålla momentum i ert…

Läs mer
News Flash

Toyota Kata 2:a Coach-utbildning 2 dagar!

Välkommen med din intresseanmälan!   Vad kommer jag lära mig? I denna kurs kommer ni få praktisera 2:a coaching samt lära er mer om hur systemet runt coaching ska byggas…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.