Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Studiebesök hos Saba Frukt & Grönt

Redaktion – 4 september, 2014

Studiebesöket är förlagt till Saba Frukt & Grönt i Helsingborg som ansvarar för tredjepartslogistik till Axfood och SabaFruit.

Vi kommer i samband med studiebesöket även besöka Banan-Kompaniet, Doles största anläggning för bananmognad i Sverige och Saba Fresch Cut som är störst i Sverige på färdigskurna sallader.

Saba Frukt & Grönt tar varje dygn emot ca 100 lastbilar frukt, grönsaker, bröd och ägg från olika leverantörer från hela världen. Efter kvalitetskontroll packas varorna om så att varje butik får vad de beställt. En del varor plockas med robot men det mesta plockas manuellt med hjälp av Pick-by-voice. De omplockade varorna levereras ut till kunder över hela Sverige också det med ca 100 bilar varje dag.

Utmaningar
Saba Frukt & Grönt har under de senaste åren gjort en stor kulturförändringsresa. Man startade hösten 2011 med ledarskapet och förbättringsgrupper och har därefter successivt fortsatt utveckla förbättringar via utbildning, värdeflödesanalys och pulsmöten.

För att klara de stora svängningarna i volym jobbar företaget med en stor andel inhyrd personal, vilket också medför större personalomsättning. Att få alla att jobba mot samma mål har varit en stor utmaning.

Lösningar
Saba har valt att utbildat nyckelpersoner externt samt satsat på att det är ledarna som skall ansvara för utvecklingen. En extern konsult har hjälp till med utbildning av arbetsledare och sedan har man internt utbildat vidare i nästa steg.

Man har avsatt tid för förbättringsgrupperna och sagt till alla ledare att det är deras prioriterade uppgift att utveckla personalen med långsiktigt mål att alla gör en förbättring i veckan.

Resultat
Kunderna uppfattar oss som proffsigare. Vi är en viktig del i kundernas framgång, Axfood ökar stadigt sin volym.” Leveranssäkerheten har ökat och avvikelserna är färre. Planeringen är bättre även vid extrema dagar och uppföljning av avvikelser har förbättrats.

Hos medarbetarna märks ett större engagemang och det finns större möjlighet att påverka. Man är stolt över att vara involverad men känner också större press att vara delaktig. Ett annat positivt resultat är minska antal olyckor.

I ledarskapet har det handlat om att gå från ”diktatormodellen” till leanmodellen. Man har omorganiserat ca 1 ggr/år för att lyfta dem som är på tåget och plocka bort de som inte vill vara med på leanresan. Satsningar har gjorts på intern utbildning och man har försökt att jobba med ett stödjande och närvarande ledarskap

Miljöpåverkan har också minskat. Exempelvis har man, genom att plocka väldigt höga pallar, lyckats minimera antalet transporter.

LÄS MER OM HELA KONFERENSEN OCH BOKA DITT DELTAGANDE HÄR

News Flash

Den 4 februari 2022 kör vi Leandagen under Science Week igen. På temat Hållbar digitalisering med Lean/agilt arbetssätt berättar AstraZeneca och Scania tillsammans om hur de tänker strategiskt kring digitalisering…

Läs mer
News Flash

Rätt vård i rätt tid – film om flöden i vården

Bra flöden är viktiga för vårdens patienter, men lika mycket för våra medarbetare och för skattebetalarna! Denna korta film, med Aslak Iversen, verksamhetschef för Psykiatrin Hallands Öppenvård, är ursprungligen gjord…

Läs mer
News Flash

Välkommen på studiebesök hos våra finalister!

Under våren 2022 arrangerar vi kostnadsfria studiebesök hos de företag som var finalister i Svenska Leanpriset 2021. Först ut är Aurobay 25 januari, men redan nu är datum klara för…

Läs mer
News Flash

Svenska Leanpriset till Liko AB, Hillrom Luleå Site!

Under kvällens middag på Lean Forum 2021 delades Svenska Leanpriset 2021 ut. I hård konkurrens med övriga sökande har Lean Forums leanpriskommitté korat fyra finalister. Föreningens styrelse har sedan utsett…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.