Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Strategisk samverkan för industrins utveckling

Jörgen Odh – 6 mars, 2023

Det finns ett stort utvecklingsbehov inom den svenska industrin, där företagens utmaningar ser olika ut i olika delar av landet. Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum startar nu ett långsiktigt samarbete som bland annat omfattar regionala konferenser med fokus på ökad omställningsförmåga.
 

– Tillsammans kommer vi att arbeta för att höja företagens konkurrenskraft och förmåga att bidra till att lösa samhällsutmaningarna, säger Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet. Med ett Lean-tänk i grunden vill vi stärka kraften att förändra och skapa effektiva och hållbara flöden genom medarbetarnas engagemang.

Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum är tre oberoende och icke vinstdrivande aktörer som arbetar för utveckling av svensk industri. Syftet med det nya samarbetet är bättre samordning av insatser för att hitta synergier och skapa så mycket värde som möjligt för företagen. En viktig och konkret start är återkommande, regionala konferenser för att systematiskt bygga nätverk och föra ut ny kunskap.

Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet, Jonas Pettersson, vd på C2U och ordförande i Lean Forum, samt Thomas Nilsson, vd på IUC Sverige.

– Två områden som företagen prioriterar högt är produktionsutveckling och kompetensförsörjning, säger Thomas Nilsson, vd på IUC Sverige. De regionala konferenserna kan adressera dessa områden på ett bra sätt och därmed locka ett stort antal deltagande företag. Samarbetet ligger helt rätt i tiden och är mycket värdefullt för IUC-nätverket runt om i landet.

Under 2023 arrangeras flera regionala konferenser, där Norrlandskonferensen i Skellefteå var först ut den 9–10 februari. Den 10 mars är det dags för Leankonferens Blekinge i Ronneby, med fokus på hur ledarskap och förbättringskultur kan bidra till engagerade medarbetare och tillväxt. Tillsammans med Lean Forums årskonferens som genomförs under hösten erbjuds en helhet för företag som är intresserade av att utveckla sin verksamhet med Lean som grund.

– Lean Forums årskonferens fokuserar på det senaste inom Lean-utveckling med ett framåtriktat och innovativt perspektiv, säger Jonas Pettersson, vd på C2U och ordförande i Lean Forum. Det regionala konferenserna kompletterar med ett mer praktiskt perspektiv som är anpassat efter behov och förutsättningar i respektive region.

Det är de lokala IUC-företagen som ansvarar för det praktiska genomförandet av de regionala konferenserna, medan Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum bidrar med bland annat marknadsföring, omvärldsbevakning och företagsexempel. Lean Forum har en stark förankring inom tjänstesektorn och offentlig verksamhet, vilket även möjliggör utbyte och synergier mellan exempelvis sjukvården och industrin.

Läs mer om Leankonferens Blekinge

Kontakta Jonas Pettersson om du vill veta mer om samarbetet—>

 

 

 

News Flash

Toyota Kata Boot Camp!

Välkommen till vår Toyota Kata Boot Camp! Vill du bli en mästare på kontinuerlig förbättring och förändring? Då är denna boot camp för dig! Under två intensiva träningsveckor kommer du…

Läs mer
News Flash

A3 och coachande ledarskap!

A3 och coachande ledarskap för problemlösning – ditt nästa steg mot kontinuerlig förbättring i din organisation Vill du kunna driva och coacha dina medarbetare att ständigt förbättra och utveckla verksamheten,…

Läs mer
News Flash

Förlängd ansökningstid för Svenska Leanpriset 2023

Ansökningstiden för Svenska Leanpriset 2023 förlängs till 26 maj. Svenska Leanpriset är tävlingen där företag och organisationer som aktivt jobbar med lean lyfts fram som förebilder. Nu finns ansökningsformuläret tillgängligt…

Läs mer
News Flash

Smålandskonferens 9 maj

Den 9 maj är det premiär för Leankonferens Småland som Campus Ljungby, som representerar IUC i Kronoberg, arrangerar tillsammans med Produktionslyftet, Smålands Produktivitetsförening och Lean Forum.   Datum och tid:…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.