Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Ola Johansson: Jag har aldrig sett en Lean-satsning som inte fungerade för att medarbetarna inte ville eller kunde

Redaktion – 6 september, 2018

Ola Johansson från Part Development medverkar i två sessioner på årets Lean Forum.

Hej Ola! Du leder en heldagsworkshop på årets Lean Forum. Vad får vi göra där?
– Väldigt många verksamheter anser att de inte når önskade resultat med Lean och har dessutom svårt att få med sig alla medarbetarna i förbättringsarbetet. Dagen kommer att skapa förståelse för hur man verkligen lyckas och detta kommer att ske genom att vi varvar teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar. En vanligt anledning att många misslyckas är att ledarna inte lägger tillräckligt mycket tid på att verkligen förstå Lean, vilket resulterar i att det blir för tillkrånglat och svårt. Målet är att deltagarna efter denna dag ska förstå vad de måste göra i sin egen verksamhet för att verkligen lyckas och då både på kort som på lång sikt.

Du brukar lyfta fram att förbättringsarbetet ska vara medarbetardrivet. Vad blir ledarskapets roll då?
– Ledarens absolut viktigaste roll är ju att utveckla sina underställda medarbetare och detta sker bland annat genom att träna dem samt att skapa rätt förutsättningar för att lyckas. När vi tränar organisationer så trycker vi ofta på de fyra Ledarskapsprinciperna för att förstå ledarens roll. Dessa fyra principer är Träna, Efterfråga arbetssätt, Ge stöd och Utmana. Under dagen kommer deltagarna att förstå hur man appliceras dessa principer under sin vardag.

Du visar på många olika ingredienser för att helheten ska bli bättre. Vad tror du krävs för att fler ska få till helheten och nå resultat?
– Jag har aldrig varit med om att en Lean-satsning inte fungerade för att medarbetarna inte ville eller kunde! Alla misslyckanden beror på ledningen och ska man då verkligen lyckas så är nyckeln att ledningen verkligen förstår Lean på djupet och hur Lean ska appliceras i just deras egen verksamhet. För detta krävs träning! En annan viktig aspekt för att verkligen uppnå resultat är att skapa en effektiv struktur så att alla i organisationen förstår vad som förväntas av var och en. Genom en sådan struktur så blir det dessutom enklare att vara ledare eftersom det då finns möjlighet att efterfråga arbetssätt. Jag anser att många företag som vill applicera Lean borde först och främst skapa en effektiv struktur och när denna struktur är etablerad så kan man se över om man har rätt förutsättningar, tålamod och vilja att applicera ett förhållningssätt som Lean.

Du leder en kortare session också om 5S. Varför är 5S aktuellt idag?
– 5S är väl den metod som de allra flesta känner till och som ofta misslyckas. Man säger att i genomsnitt så går 25% av tiden bort till att leta efter föremål eller att hämta dessa på annan plats. Om man kan frigöra så mycket tid genom att reducera detta slöseri genom denna metod så borde ju alla verksamheter verkligen fokusera på att lyckas med 5S. Det som gör denna metod än mer intressant är att den är utmärkt för att träna ledarna i Ledarskapsprinciperna. Genom att detta är en metod som alla verksamheter borde fokusera på så utvecklade vi ett träningsupplägg som heter 5S by Yourself. Genom detta unika träningsupplägg kan alla de som vill lyckas med 5S genomföra denna träning helt på egen hand utan externa konsulter till en bråkdel av kostnaden. Träningsupplägget anpassas hela tiden och på Lean Forum så kommer vi att lansera en nyhet kring detta träningsupplägg som verkligen gör denna träning enormt anpassningsbar.

Till sist, vilken är din egen utmaning just nu?
– Vi har nyligen översatt alla våra böcker till finska och utmaningen just nu är att få till en bra spridning av denna litteratur i Finland.

>> Här ser du hela programmet för årets Lean Forum

News Flash

Lästips! Missa inte våra recensioner

Under hösten har Lean Forums bokgrupp varit flitig och läst och skrivit ett antal recensioner av litteratur om lean. Till varje artikel finns ett inlägg på LinkedIn där vi bjuder…

Läs mer
News Flash

Att lyckas med Standardized Work (TPS) 2 dagar

Välkommen med din intresseanmälan!   Vad kommer jag lära mig? I denna kurs kommer vi att djupdyka i vad som krävs för att lyckas leda och bibehålla momentum i ert…

Läs mer
News Flash

Toyota Kata 2:a Coach-utbildning 2 dagar!

Välkommen med din intresseanmälan!   Vad kommer jag lära mig? I denna kurs kommer ni få praktisera 2:a coaching samt lära er mer om hur systemet runt coaching ska byggas…

Läs mer
News Flash

2 dagars Toyota Kata Adeptutbildning!

Välkommen med din intresseanmälan!   Vad kommer jag lära mig? I denna kurs kommer ni få praktisera som Adepter med Förbättringskatan på en process. Upplägget bygger på att först uppleva…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.