Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Karolinska Universitetssjukhuset om Svenska Leanpriset 2014

Redaktion – 14 november, 2014

Karolinska Universitetssjukhuset, Medicin-kirurgi 2-divisionen, blev tilldelade Svenska Leanpriset 2014 av Lean Forum. I en intervju med Lean Forum berättar Eva Flock Lindahl och Lars-Torsten Larsson om det framgångsrika arbetet som resulterade i Svenska Leanpriset 2014. Eva Flock Lindahl arbetar som verksamhetsutvecklare och Lars-Torsten Larsson är docent och arbetar med att utveckla organisation och styrning.

På Karolinska Universitetssjukhuset finns det en lång tradition av att arbeta med flöden. Men det var för drygt två år sedan som Eva och Lars-Torsten, som då var divisionschef, påbörjade arbetet med en plan och strategi för ett omtag kring utvecklingsarbetet vid MK2 divisionen, som nu blivit belönat med Svenska Leanpriset.

karolinska_2[1]

Vinnare av Svenska Leanpriset 2014

Arbetet inleddes med ”ägarskapsbildning” hos chefer för att tydliggöra ansvaret för att utveckla sin verksamhet men också ge verktygen för att göra det. Genom ett system av förbättringstavlor och förbättringsgrupper på alla organisatoriska nivåer kunde avvikelser eller problem på en enstaka vårdavdelning eller mottagning redan samma dag diskuteras och lösas i Karolinskas sjukhusledning. Med vår struktur för gå- och-se fick vi ut cheferna från mötesrummen och in direkt i verksamheten. Därigenom kunde vi direkt följa och stödja arbetet med att ständigt förbättra vården för våra patienter. Säger Eva och Lars-Torsten.

Eva och Lars-Torsten anser att lean på Karolinska Universitetssjukhuset handlar om att leva vår vision; att sätta patienten främst och att bygga en hållbar och sund organisation för framtidens universitetssjukvård.

Under de två år som Eva och Lars-Torsten har jobbat med lean märker de tydligt av hur engagemanget för att förbättra verksamheten har ökat både hos medarbetarna och chefer på alla nivåer. Cheferna jobbar närmare medarbetarna och ledningsarbetet har flyttat ut från mötesrummen, vilket har varit en positiv förändring för hela verksamheten.

– Vårt nya arbetssätt är också en viktig grund för att vi ska klara av att ta nästa steg på resan mot att skapa värde för våra patienter och att införa värdebaserad vård. Värdebaserad vård innebär att vi följer upp och förbättrar oss utifrån medicinska resultat, patientrapporterade resultat och upplevelse samt kostnaderna för vården, säger Eva och Lars-Torsten.

– Det har varit en positiv respons inom organisationen efter att vi tilldelades Svenska Leanpriset, säger Eva och Lars-Torsten. Vi ser det som ett kvitto på att vi har lyckats ta fram ett strukturerat arbetssätt mot ständiga förbättringar trots att vi är en stor och komplex organisation som rymmer många olika uppdrag. Alla engagerade medarbetare och chefer känner en stolthet över att deras arbete uppskattats och uppmärksammats även utifrån och att vi driver vårt arbete framgångsrikt. Vår nytillträdda sjukhusdirektör har också visat stort intresse för arbetet vi gjort och besökt en del av våra verksamheter och de team som bidragit till framgången.

Eva och Lars-Torsten känner att de med den nya arbetsmetoden som en stabil bas är väl rustade för att ta nästa steg.

– I det kommer vi att stärka fokus på patientens hela resa genom vården, där vi ännu tydligare kommer att väva in forskning, innovationer och patientens medverkan i förbättringsarbetet. Det är en central del i implementeringen av vår strategi inom värdebaserad vård och att sätta patientensbehov främst, vilket är vårt viktigaste mål och uppdrag.

News Flash

KataCon Europe i Sverige!

  I december är Lean Forum medarrangör när KataCon Europe för första gången arrangeras i Sverige. Vi ser fram emot inspirerande dagar med praktiska tips, aha-upplevelser om ledarskap och handfasta…

Läs mer
News Flash

Ansök till Svenska Leanpriset 2024!

Med start idag fram till 5 maj har företag och organisationer möjlighet att söka Svenska Leanpriset 2023. Svenska Leanpriset är tävlingen där företag och organisationer som aktivt jobbar med lean…

Läs mer
News Flash

Kostnadsfria webinarium med våra utbildningspartners!

Under våren arrangerar vi tillsammans med fyra av Lean Forums utbildningspartners intressanta frukostwebinarier! Alla tillfällen är helt kostnadsfria och kräver ingen anmälan, det är bara att ladda ner kalenderkallelsen här…

Läs mer
News Flash

Save the date: 15-16 oktober 2024!

Lean Forum 2024 är tillbaka i Göteborg, och nu börjar vi arbetet med att leta reda på allra bästa talarna, de mest inspirerande studiebesöken och de mest framgångsrika föredömen för…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.