Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Hallå där, Johanna Strömgren…

Redaktion – 5 september, 2019

Johanna Strömgren är föreståndare för KTH Leancentrum och aktiv i Lean Forums konferensgrupp.

Du är med i konferensgruppen för årets Lean Forum och har blivit som en värd för hela Södertälje under resans gång. Staden har länge varit känd som Sveriges lean-huvudstad. Vad händer nu?

– Det är mycket som händer just nu. De senaste åren har vi tillsammans med våra huvudpartners inom Södertälje Science Park jobbat med att stärka Södertälje som kunskapsstad, där många av aktörerna jobbar med stort hållbarhetsfokus och lean som strategi. Södertälje Science Park är en nationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion som vi på KTH Södertälje bygger tillsammans med AstraZeneca, Scania och Södertälje kommun. Vi jobbar aktivt för att identifiera och genomföra gemensamma projekt som ska stärka företagen i regionen, öka medarbetarnas kompetens och öka samhällsnyttan. Även om inte alla uttalat jobbar med lean, så jobbar många med medarbetardrivet förbättringsarbete. Även på till exempel Södertälje sjukhus driver ledningen på, tar nya tag och medarbetarna visar stolt upp goda exempel på förbättringar inom sjukvården.

Du själv är föreståndare för KTH Leancentrum. Vad händer hos er?
– KTH Leancentrum och vårt nära samarbete med Södertälje Science Park finns här av en anledning. Vi ska sticka ut, vara väldigt tillämpbara och nyttiggöra forskningen och kunskapen. Vårt stora Varför? är att bidra med mer livslångt lärande i Sverige. Formellt heter det vi gör hållbar produktionsutveckling, vilket vi jobbar hårt för att det ska inkludera alla delarna – ekonomi, socialt och miljö. Vårt uppdrag på KTH Leancentrum är samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Vi genomför utbildningar, seminarier och kvalificerad coachning utifrån uppdragsgivarnas behov.

– I praktiken betyder det att lean genomsyrar allt från grundutbildning till forskningsmiljön som byggs upp av professorerna Monica Bellgran och Magnus Wiktorsson. Vad jag vet finns ingen liknande miljö i Sverige. Resultatet är att samverkan med kommun, sjukhus och näringsliv inte stannar vid projekt, utan ständigt lever med kontinuerliga, gemensamma ambitioner och aktiviteter.

Ni är väldigt aktiva på KTH Leancentrum. Hur många företag och organisationer stöttar ni egentligen?
– Ja, ibland får jag frågan om lean fortfarande drar och svaret är: Ja, det gör det! Om vi bara tittar på de senaste fyra åren har vi haft mer än 85 organisationer som deltagit i KTH Leancentrums kurser, nätverksaktiviteter och program, till exempel Produktionslyftet och MatLust.

Du är med i Lean Forums konferensgrupp och har öppnat många dörrar i Södertälje. De flesta känner till de stora bolagen AstraZeneca och Scania. Kan du ge någon inblick i andra verksamheter och vad man kan få se under studiebesöken på konferensen?
– Ja, inom kommunen finns det flera goda exempel där medarbetare inom till exempel omsorg och socialt stöd har drivit förbättringsarbetet under många år. Under konferensen går studiebesöket till miljökontoret, där medarbetare har drivit arbetet med ständiga förbättringar och där ledarskapet har lyckats skapa självgående team som tar ansvar för förbättringar. Genom tilltro till medarbetarna har de lyckats få tydligare processer och kortat ned ledtiden i processerna. Det här sprider sig till andra delar av kommunen, inte minst genom att miljöchefen är med i kommunledningen.

– Ett annat exempel är N4, där man kan se hur ägarna jobbat med lean sedan starten och utvecklat företaget till att bli över 70 anställda på några år. De avsatte ordentligt med tid i början för att jobba igenom värderingar och arbetssätt, för att de var övertygade om att nå bättre resultat senare. Där genomsyrar leantänket verkligen hela verksamheten, med entreprenörskap, tilltro och inställningen att nöjda kunder kommer tillbaka. De har även stöttat flera av sina kunder att komma igång med sitt leanarbete.

– Studiebesöket på Tikkurila är inspirerande för att de åstadkommit goda resultat både lokalt och i koncernen. Genom att de tålmodigt jobbat på ett strukturerat sätt har de med tiden lyckats sprida lean inom ”Operations” i hela koncernen. Espen Eiesland är en av de chefer där som har lyckats driva  förbättringsarbetet kontinuerligt framåt och han kommer att dela med sig av flera goda exempel och fina resultat som de uppnått. Det studiebesöket kombineras med möjligheten att köra en simulering i vår populära Trampbilsfabrik, som ger en både praktisk och rolig möjlighet att se och lära hur lean-principer fungerar i praktiken.

– Sedan måste jag nämna att det är något speciellt med Rosendals trädgård. Det är unikt att komma till verksamheter där värderingar och principer genomsyrar hela organisationen. Det blir mycket lättare att jobba med nya arbetssätt när medarbetarna vet varför de går till jobbet varje dag. De har under de senaste åren genomfört mängder av förbättringar som alla bidrar till bättre hållbarhet för medarbetare, verksamhet och miljön. Sedan är deras VD Tin-Tin Jersild otroligt inspirerande att lyssna till.

Till sist. Finns det någon typ av företag eller verksamhet som du tycker absolut borde komma med till Lean Forum i år?
– Ja, det är en bra blandning för alla – programmet passar såväl små och stora företag som kommuner och landsting. Konferensen har programpunkter som borde tilltala medarbetare, förändringsledare och chefer på olika nivåer. Så det finns verkligen något för alla!

>> Se hela konferensprogrammet

 

News Flash

Anmäl dig till Lean Forum 2024

Omställning. Vad menas egentligen med omställning? Vi ska ställa om samhället, anpassa oss till framtiden. Elektrifiering. Ställa om till AI. Effektivare organisationer. Ställa om för minskat slöseri. Vi ska bli…

Läs mer
News Flash

Här är årets finalister till Svenska Leanpriset 2024!

Nu har Lean Forums styrelse utvärderat alla inkomna ansökningar och här är de tre organisationer som gått vidare till final. Nästa steg är att representanter från Lean Forums styrelse ska…

Läs mer
News Flash

Anmälan öppen: KataCon Europe i Sverige!

  I december är Lean Forum medarrangör när KataCon Europe för första gången arrangeras i Sverige. Vi ser fram emot inspirerande dagar med praktiska tips, aha-upplevelser om ledarskap och handfasta…

Läs mer
News Flash

Kostnadsfria webinarium med våra utbildningspartners!

Tillsammans med fyra av Lean Forums utbildningspartners har vi under våren arrangerat frukostwebinarier på olika teman. Du hittar inspelningar av alla här. Hör av dig om du och din arbetsgrupp…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.