Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Annika Steiber om innovationskraften på Google

Redaktion – 18 november, 2014

Annika Steiber är forskaren som fick möjligheten att studera Google från insidan under ett helt år. Det resulterade i boken, ”Googlemodellen – Företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld.” I en intervju med Lean Forum berättar hon bland annat varför hon anser att Googles managementmodell är bättre anpassad för informationsåldern än Toyotas och hur företag kan stärka sin innovationskraft genom lean.

Toyota vs. Google

annika_steiberbild2[1]

Annika Steiber

Vi lärde oss mycket bra från Toyotas managementmodell, bland annat vikten av tydligt ledarskap, kunden i centrum, ständigt lärande och ständig förbättring. Toyota införde även en viss grad av öppenhet genom att till exempel involverade leverantör och kund i produktutvecklingen. Det som skiljer nu från då är den ökande förändringstakt vi ser i nästan varje bransch och en ständigt minskande produktlivslängd. Det får som konsekvens att företag inte enbart måste jobba med ständig förbättring utan också komma ut med större, eller till och med mer eller mindre disruptiva innovationer i syfte att behålla en långsiktig konkurrenskraft, säger Annika.

Disruptiva innovationer är ett begrepp som avser innovation som är oväntad och utmanar etablerade lösningar och därigenom kan få stora företag på fall. Ett exempel på en disruptiv innovation som ofta nämns är iPaden. När den kom skapade den nya beteenden, hittade nya kundsegment och påverkade hela marknaden för bärbara datorer.

För att få fram sådana innovationer behövs ett mycket större fokus från ledningen på innovation och en organisation som klarar att utveckla dessa parallellt med kärnverksamheten. I kärnverksamheten funkar troligtvis Toyotas trossatser bra, medan det i det nya, mer radikalt annorlunda krävs en kultur och struktur som är mer likt en start-up verksamhet. Annika anser att Googlemodellen klarar att hantera dessa två världar parallellt genom att de har:

En stark kultur som primärt premierar disruptiva innovationer men samtidigt kräver excellens i utförande och leverans.

  • Anställer medarbetare som bevisat sig som entreprenörer genom att ha startat och drivit framgångsrika företag eller projekt.
  • En etablerad semistruktur som tillåter såväl ordning och reda som frihet att lösa uppgiften på bästa sätt där det krävs.
  • En framgångsrik IT användning, som tar bort rutinuppgifter och frigör tid.

Så kan företag stärka sin innovationskraft genom lean

Annika har forskat inom såväl lean som innovation och ser en koppling mellan ökad innovationskraft och lean. Hon menar att managementfilosofin bakom lean är bra, till exempel genom kundfokus, systematisk problemlösning och ett ständigt lärande och förbättring. Denna kompetens kan återanvändas även nu för att få fram mer disruptiva idéer och koncept. Bakom innovationsarbete döljer det sig alltså ett systematiskt arbetssätt som företag kan lära sig och alltid sträva efter att bli bättre på. På detta sätt ökar du din avkastning på innovationsarbetet både internt och externt.

Just avkastningen på innovationsarbetet – ”Return on innovation” – är något som Annika ofta framhäver vikten av för att företag ska kunna stärka sin innovationskraft. Det handlar i grunden om att skapa en systemisk förmåga till innovation inom organisationen. Att bygga in förväntan och krav, positiv och stödjande attityd till, samt kompetens runt innovation och hur man kan öka ”return on innovation” i hela organisationen. Ofta bygger företagen upp nya parallella strukturer för att kunna hantera innovationer av mer disruptiv karaktär parallellt med kärnverksamheten, säger Annika.

Vad kan Sverige lära sig av Silicon Valley

Sverige har en lång tradition av innovation och av disruptiva innovationer vilket har etablerat oss som en ledande innovationsnation i världen. En unik styrka som vi inte skall underskatta. Annika menar också att vår historia har fått oss att utveckla ett speciellt ledarskap som är unikt och som till stor del påminner om Googles. Men de senaste åren har kostnadsnedskärningar och effektiviseringar präglat många företag och därmed hämmat innovationskraften. Annika anser därför att Sverige precis som Silicon Valley primärt borde se sig som en innovationsnation och använda denna vision för att återskapa innovationskraften igen i många av våra bolag.

Annikas tre tips för hur företag kan bli mer innovativa

1. Utmejsla inom vilka områden som företaget skall vara innovationsledare, ta fram en strategi för hur detta ska uppnås samt hur både slutposition och strategi det kan utvärderas kontinuerligt.

2. Utvärdera om företaget kan bli innovationsledare inom respektive område på eget bevåg, eller ska företaget aktivt söka samarbetspartners eller arenor där teknologi, kompetens, och rätt kultur finns för att lyckas.

3. Kontinuerligt- från högsta ledningen hamra ut budskapet i företaget att innovation är livsavgörande för företaget samt ”Innovation from anywhere and anyone”.

News Flash

Anmäl dig till Lean Forum 2024

Omställning. Vad menas egentligen med omställning? Vi ska ställa om samhället, anpassa oss till framtiden. Elektrifiering. Ställa om till AI. Effektivare organisationer. Ställa om för minskat slöseri. Vi ska bli…

Läs mer
News Flash

Här är årets finalister till Svenska Leanpriset 2024!

Nu har Lean Forums styrelse utvärderat alla inkomna ansökningar och här är de tre organisationer som gått vidare till final. Nästa steg är att representanter från Lean Forums styrelse ska…

Läs mer
News Flash

Anmälan öppen: KataCon Europe i Sverige!

  I december är Lean Forum medarrangör när KataCon Europe för första gången arrangeras i Sverige. Vi ser fram emot inspirerande dagar med praktiska tips, aha-upplevelser om ledarskap och handfasta…

Läs mer
News Flash

Kostnadsfria webinarium med våra utbildningspartners!

Tillsammans med fyra av Lean Forums utbildningspartners har vi under våren arrangerat frukostwebinarier på olika teman. Du hittar inspelningar av alla här. Hör av dig om du och din arbetsgrupp…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.