Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Think Tank Medlem

Maria Viidas


Maria Viidas är rådgivare på SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, sedan 2012 och är bland annat annat ansvarig för utmärkelsen Svensk Kvalitet. Dessförinnan arbetade hon som kvalitetschef i Vara kommun – en av de kommuner som tidigt arbetade med lean på bred front.

SIQs är en stiftelse vars uppdrag är att främja kvalitetsutveckling i Sverige genom att skapa, samla och sprida ny kunskap om ämnet. Organisationen har också en intresseförening bestående av medlemmar från både privat näringsliv och offentlig sektor. Tillsammans utgör dessa organisationer ett nationellt och branschöverskridande nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte kring kvalitetsarbete. Är du intresserad av att vara en del av Sveriges kvalitetsrörelse, kan du läsa mer på www.siq.se.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.