Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Think Tank Medlem

Johanna Strömgren


Johanna Strömgren leder KTH Leancentrum, som är ett kompetenscentrum där intresserade kan utbyta erfarenheter och förbättra sina kunskaper inom lean. KTH Leancentrum erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor. Syftet med verksamheten är att på sikt utveckla och dokumentera en svensk leanplattform.

Johanna har lång praktisk erfarenhet av leanarbete från sin tidigare roll som förbättringsledare på Alfa Laval. På KTH undervisar hon såväl studenter som ledare om bl.a. kvalitetsteknik, lean-produktion och lean ledarskap.
Hon är också regionansvarig för Stockholm i det nationella programmet Produktionslyftet där företag i regionen utbildas.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.