Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Think Tank Medlem

Dan Eliasson


Dan Eliasson är rikspolischef och har tidigare varit generaldirektör på Försäkringskassan och Migrationsverket, ambassadör och internationell chefsförhandlare vid Justitiedepartementet.

Eliasson har även varit engagerad i Socialdemokraterna där han arbetat som politisk sakkunnig under Laila Frievalds och kansliråd vid Utrikesdepartementet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.