Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Think Tank Medlem

Bengt Savén


Bengt Savén arbetar på Saab Aeronautics – numera framförallt med internationell affärsutveckling, men också med leanstöd och ledarutveckling. Han är aktiv i flera lean-nätverk och har sitt huvudsakliga intresse inom leant ledarskap.

Bengt har erfarenhet från flera chefstjänster, bl.a. som produktionsteknisk chef inom ABB och som produktionschef och operativ chef inom Saab Aerostructures. Han har också tjänstgjort som professor i Förändringsledning vid Linköpings Universitet och som ordförande i PLAN.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.