Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Think Tank Medlem

Åsa Meland


Jag arbetar som mentor, föreläsare och konsult med verksamhetsutveckling sedan 1998. Kaizen och Lean är viktiga delar i detta arbete. Ledarskap en annan. Mina uppdragsgivare representerar de flesta branscher. Här finns sjukvård, äldreomsorg och skolor men också tillverkande industri och upplevelseindustrin.

Min bakgrund är från flygets värld där jag arbetet som pilot. Ett fantastiskt yrke som lagt grunden till mina kunskaper i ständiga förbättringar, problemlösning, kvalitetstänkande och överblick.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.