Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Väg ur krisen

Redaktion


Med insikt om att den svenska industrin en dag kommer att stå för endast 2 % och jordbrukare redan idag ca 2 % av den arbetande befolkningen – totalt 4 % – måste vi inse att resten 96 % av befolkningen måste ta ett större ansvar för vår nationella produktivitet och vårt välstånd via export. Det innebär ett ökat intresse för andra länder och ett nytt exportansvar inom de flesta offentliga organisationerna. En resurssnål Lean 6-Sigma -modell behövs för offentlig utveckling av kvalitativ export som samtidigt ger en hög produktivitet och kvalitet inom offentliga organisationer. Våra nya kunder hos de nya växande världsekonomierna (Kina, Mellanöstern, BRIC, Centralamerika, Afrika m fl) kommer inte att köpa improduktiva lösningar med låg kvalitet av oss – de systemlösningar vi exporterar måste ligga i världsklass. Men vi har en stark draghjälp av en global beundran och respekt för The Swedish Model.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.