Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Utmaningar i traditionell processindustri – så gör IMI HE i Ljung

Anna Ehn


I det här inlägget summerar Anna Ehn hur IMI Hydronic Engineering i Ljung arbetar med lean.

Från teori till praktik
I böckernas värld kan vi hitta inspiration, nya infallsvinklar och exempel på hur man ska lyckas med lean. Tyvärr är det inte alltid lika enkelt i praktiken som i teorin.

Ett vanligt misstag är att vilja ha snabba resultat och hoppa rakt på metoder och verktyg, utan att förstå de filosofier och principer som utgör grunden och som är vägen till långsiktig framgång.

För det är lätt att glömma bort att lean inte är ett självändamål. Lean bör vara ett sätt att tänka och förhålla sig till sin verksamhet, det vet de flesta som startar upp lean, även vi på IMI. Ändå är det så lätt att gå i fällan och falla tillbaka på gamla sätt att tänka och agera.

Klassiska fallgropar
Det finns ett tydligt arv i den typ av tyngre processindustri som vi verkar i där huvudfokus traditionellt ligger på resurseffektivitet snarare än på flödeseffektivitet. Slöserier uppstår i gränssnittet mellan teori och praktik, vad systemet säger kontra vad som är praktiskt möjligt. Information har en tendens att falla mellan stolar eller studsa fram och tillbaka. Öar av effektivitet, en fixarmentalitet där framgång bygger på personliga nätverk snarare än en tydlig, robust process baserat på kundbehov.

Här vill jag lägga till att  kvartals-rapportering i ett börsnoterat företag kan göra en leantransformation svår initialt…men självklart inte omöjlig.

Stark tro på lean
En fördel för oss på IMI i Ljung är att lean är inbäddat i koncernens DNA. Det finns en stark tro på lean med självklara leanfunktioner inklusive lean champions i alla divisioner och på samtliga siter.

>> Läs hela artikeln som pdf

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.