Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean Learnings: Nästa steg av lean – Improvement kata

Redaktion


På vårt Master Meeting i maj fick vi insikt och träning i Kata av Bill Costantino, en kollega till Mike Rother. Bill är en spännande person då han själv har arbetat på Toyotas fabrik i Kentucky och praktiserat Improvement Kata och Coaching Kata i många år.
Mike Rother, forskare och lärare, skrev boken Toyota Kata 2009. Som han själv säger så är det tredje generationens leanforskning som han beskriver i boken. Första generationens leanforskare åkte till Toyota och såg unika metoder och arbetssätt så som 5S, kanban, JIT, andon, o.s.v. Flera företag i väst kopierade och implementerade detta men resultaten blev inte alls i nivå med Toyotas.

Andra generationens forskare såsom Jeff Liker och Steven Spear fokuserade på de underliggande faktorerna som ledarskap och managementprinciper. Toyota Kata eller Improvement Kata är tredje generationens leanforskning. I Kata beskrivs de intränade mönster eller arbetssätt som genomsyrar en självförbättrande organisation (läs mer om det självförbättrande systemet i Lean Learnings feb 2013).

Man kan inte beskriva Kata som en kultur eller en metod utan helt enkelt som mönster, rutiner eller beteenden som alla använder och tränas i. Rutiner som blir ett systematiskt sätt att utveckla, anpassa och förbättra verksamheten. Kata tränar kreativt arbete och brukar delas upp i Improvement Kata (IK) och Coaching Kata (CK)…

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.