Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Inspirerande studiebesök hos Permobil Produktion AB

Kjell Rask


Permobil Produktion AB studiebesökDen 13 mars visade Permobil Produktion ABl, 2017 års vinnare av Svenska Leanpriset upp sin produktion under ett studiebesök arrangerat av Lean Forum. I Timrå tillverkar Permobil eldrivna rullstolar, där varje produkt individanpassas efter kundens specifika handikapp och behov.

Mikael Boija, platschef och Anna Lundström, produktionschef samt deras medarbetare gav en tillbakablick över leanarbetet och visade upp var de står idag. De menade att lean har inneburit räddningen för ett företag med växtvärk, där de har skapat en stark ”vikänsla” och laganda samtidigt som de upprättat ett stort kundförtroende.

En av de tidiga förändringarna var när de 2011 införde montering av blandade modeller. Men det avgörande steget tog de nog när de 2013 införde taktad montering. Produktionen har efter hand fått allt större betydelse och inverkan på utformning av produkten, och 2015 kom en modulariserad produkt med förbättrade förutsättningar för effektiv produktion. Mikael menade också att de nu under senaste åren visat att flödeseffektivitet också ger ett effektivt kassaflöde.

Enligt Mikael och Anna har man uppnått:

  • Ökad produktivitet
  • Minskade lager
  • Frigjord personal för nya arbetsuppgifter
  • Bättre kvalitet
  • Ökat kundförtroende

Anna och Mikael avslutade med att berätta om vilken stolthet personalen kände när en säljchef från Tyskland sa ”För fem år sedan skulle jag aldrig tagit mina kunder till produktionen, men nu är det en viktig del i att göra nya affärer”. Och när en VD från Holland sa att ”Av alla rullstolstillverkare jag besökt så är ni den bästa fabriken”.

Deltagarna i studiebesöket var mycket nöjda och imponerade av hur Permobil ständigt utvecklade sin produktion med hjälp av lean.

Den 30 maj när Lean Forum ordnar nytt studiebesök finns nya möjligheter att lära av 2017 års vinnare av Svenska Leanpriset.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.