Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

FRÅN 45 000 PPM TILL 50 PPM redan 1989

Redaktion


Retorisk antites till denna markanta kvalitetsutveckling i Norden

Vad hade hänt om fabrikerna för mobiltelefonsystem hos Ericsson och Nokia hade fortsatt att tuffa på i nivån 10000 PPM fel i produktionen några år till i slutet av 80-talet? Produkterna hade dämts upp i fabriksgångarna och inga årliga volymdubbleringar hade kunnat äga rum. Hur skulle världsmarknadens uppdelning mellan Japan, USA och Europa ha sett ut tio år senare? Nu kan vi se att Ericsson gick ut med segern på 2000-talet (bättre än Motorola, Nokia, Siemens, Alcatel, AT&T m fl konkurrenter) tack vare denna lyckade offensiva tvärteamsbaserade entreprenörsmässiga både Lean och Six Sigma -insats under andra hälften av 1980-talet, 10 år innan ABB och Volvo påbörjade sina officiella 6-Sigma program. Artikeln publicerades i januari 1990, men dess strategiska betydelse har inte blivit tillräckligt spridd och förstådd ännu.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.