Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Vinnande mål. En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning

Lars G. Mattsson

Lean Kata och Hoshin handlar bl.a. om målstyrning. Ända sedan Peter Drucker i mitten på 50-talet myntade begreppet Management by Objectives har det bedrivits forskning inom området. Idag finns det mer än 10.000 forskningsartiklar som rör målstyrningsområdets alla delar. För det är mer än att bara sätta ett mål. Det är ett område som i många organisationer medför mycket spill och kan leda till sämre motivation hos medarbetarna att prestera. Boken beskriver vad som krävs för att en organisation ska bli en högpresterande organisation. Vägen dit startar med rätt mål, rätt prestationsförutsättningar, rätt feedbacksystem och mycket mer.

Exempelvis kan spill uppstå därför att man inte har klart för sig vilka mått som är styrmått och vilka som är observationsmått. Eller så använder man sig enbart av resultatmått, vilket medför att det inte går att göra en analys om varför man inte fick det resultat man förväntade sig. Boken är den mest omfattande om, mål, mätning och resultat och bygger på författarens genomgång av mer än 1.500 av de viktigaste forskningsartiklarna, författarens egna praktiska erfarenheter att tillämpa principerna samt studium av olika företags goda och dåliga tillämpningar.

Läs gärna mer genom att klicka på länken.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.